nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Kodeksy etyki

W celu dążenia do realizacji celu, jakim jest ochrona praw konsumenta realizowana poprzez nadawanie Certyfikatu Rzetelnego Regulaminu, stworzyliśmy dla każdego typu regulaminu dedykowany kodeks etyki.

Kodeks jest listą wymagań względem Usługodawców i Sprzedawców, jakie mają obowiązek spełniać, aby uzyskać certyfikat Rzetelnego Regulaminu, w momencie udzielenia certyfikatu oraz w trakcje jego obowiązywania.

Kodeks dla Sklepu Internetowego

Kodeks dla Serwisu Internetowego


Niniejsze kodeksy są nierozłącznym elementem umów zawieranych z Usługodawcami i Sprzedawcami, którzy uzyskują Certyfikat Rzetelnego Regulaminu.