nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Każdy e-sprzedawca ma obowiązek spełnić wymogi formalno-prawne w związku z ochroną danych osobowych. Posiadanie odpowiedniej dokumentacji RODO jest obowiązkowe.

25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, które wprowadziły dodatkowe wymogi.

ZAKRES I WYCENA USŁUG - RODO

Wzór dokumentacji pod RODO:

1. Polityka Bezpieczeństwa
opisująca w szczególności:
 • Ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwie Administratora
 • Inwentaryzację
 • Rejestr przetwarzania
 • Podstawy przetwarzania
 • Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych
 • Obowiązki informacyjne
 • Prawa osób fizycznych
 • Minimalizację danych
 • Bezpieczeństwo
 • Eksport danych
 • Projektowanie prywatności
 • Wykaz zbiorów danych osobowych
 • Szkolenia
 • Zabezpieczenia fizyczne pomieszczeń
 • Zabezpieczenia dokumentów papierowych
  oraz załączniki:
  • Załącznik nr 1 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  • Załącznik nr 2 - Wzór zgłoszenia naruszenia
  • Załącznik nr 3 - Wzór rejestru naruszeń
  • Załącznik nr 4 - Wzór rejestru zawiadomień i żądań osób, których dane dotyczą
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych
  • Załącznik nr 6 - Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego
  • Załącznik nr 7 - Wykaz procedur praw osób, których dane dotyczą
  • Załącznik nr 8 - Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych wrażliwych
  • Załącznik nr 9 - Zasady postępowania w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  • Załącznik nr 10 - Zasady współadministrowania danymi
2. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
opisująca w szczególności:
 • Zakres przedmiotowy
 • Zakres podmiotowy
 • Systemy informatyczne
 • Klasyfikację systemów informatycznych
 • Zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem systemów
 • Analizę i zarządzanie ryzykiem
 • Cele i zasady bezpieczeństwa
 • Poziom bezpieczeństwa
 • Nadawanie uprawnień w systemach informatycznych
 • Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych
 • Metody i środki uwierzytelniania
 • Procedury rozpoczęcia zawieszenia i zakończenia pracy w systemie informatycznym
 • Sposoby zabezpieczenia systemów informatycznych
 • Kontrolę nad wprowadzaniem, dalszym przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych
 • Bezpieczeństwo oprogramowania
 • Wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń systemu oraz nośników
 • Procedurę wykonywania przeglądów i konserwacji urządzeń
 • Naprawy urządzeń komputerowych z chronionymi danymi osobowymi
 • Kopie zapasowe
 • Cel i zasady tworzenia kopii zapasowych
 • Procedurę tworzenia kopii zapasowych
 • Nośniki danych wykorzystywane do sporządzenia kopii zapasowych
 • Przechowywanie elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe
 • Likwidację nośników zawierających kopie
 • Bezpieczeństwo nośników informacji
 • Opis potencjalnych naruszeń i zagrożeń
 • Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa
  oraz załączniki:
  • Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia wraz z klauzulą poufności
  • Załącznik nr 2 - Wzór upoważnienia
  • Załącznik nr 3 - Rejestr osób upoważnionych do przetwarzana danych osobowych
  • Załącznik nr 4 - Raport naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego
Dokumentacja przygotowana dla firmy prowadzącej sklep internetowy. Dokumentacja opisana komentarzami jakie informacje, w którym miejscu należy zweryfikować lub uzupełnić o dane firm, z którymi sprzedawca współpracuje.
599 zł
WYBIERZ
Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których zostanie naliczony podatek VAT
PODSUMOWANIE:
0 zł

Dane zamawiającego

Dane do faktury

Uwagi i komentarze

Metoda płatności

Jeżeli masz pytania ?