Czy sprzedaż w Internecie wymaga posiadania strony www?

Handel w sieci to sposób na biznes dla coraz większej liczby osób. Z pewnością jest on o wiele łatwiejszy w niektórych kwestiach (np. brak konieczności posiadania stacjonarnego punktu), ale w innych wciąż nastręcza wielu wątpliwości. Jedną z nich może być pytanie o to, czy decydując się na handel on-line konieczne jest założenie osobnej strony internetowej? Warto dowiedzieć się również tego, czy osoby chcące sprzedawać w sieci muszą zakładać działalność gospodarczą?

Czy sprzedaż w Internecie wymaga posiadania strony www?
Rafał Stępniewski 20 listopada 2017

Handel w sieci to sposób na biznes dla coraz większej liczby osób. Z pewnością jest on o wiele łatwiejszy w niektórych kwestiach (np. brak konieczności posiadania stacjonarnego punktu), ale w innych wciąż nastręcza wielu wątpliwości. Jedną z nich może być pytanie o to, czy decydując się na handel on-line konieczne jest założenie osobnej strony internetowej? Warto dowiedzieć się również tego, czy osoby chcące sprzedawać w sieci muszą zakładać działalność gospodarczą?

Sprzedaż w sieci a strona www

W polskim prawie nie istnieją zapisy, które regulują kwestię konieczności posiadania witryny sklepu internetowego. Handel w sieci można również prowadzić bez własnej strony — np. na portalach aukcyjnych, z ogłoszeniami czy w mediach społecznościowych.

Z punktu widzenia konsumenta jednak obecność strony internetowej eSklepu jest wyznacznikiem tego, że przedsiębiorca taki jest godny zaufania. W miejscu tym bowiem można umieścić wszystkie najważniejsze informacje prawne, takie jak regulamin, dokumenty określające kwestie zwrotów, reklamacji czy polityki prywatności.

Oczywiście mowa tutaj o e-handlu prowadzonym na szeroką skalę — nie jest wymagane posiadanie  serwisu www w przypadku kiedy sprzedażą w sieci zajmujemy się sporadycznie.

Sklep internetowy a działalność gospodarcza

Wracając do kwestii sprzedaży w Internecie na większą skalę — czy w takiej sytuacji nadal można pozostać podmiotem, nie prowadzącym działalności gospodarczej? Niestety nie, ponieważ z prowadzeniem sklepu internetowego wiąże się jednocześnie konieczność posiadania własnej działalności gospodarczej. Wynika to jednoznacznie z przepisu, który znaleźć można w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Według artykułu 2  ww. ustawy:

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepis ten nie mówi wprost o prowadzeniu sklepu internetowego, jednak kluczowa jest w tym przypadku fraza “wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” — opis taki nie dotyczy sporadycznego sprzedawania niepotrzebnych nam przedmiotów np. w serwisach aukcyjnych, jednak zdecydowanie obejmuje swoim zakresem pojęciowym handel prowadzony np. przy pomocy osobnej strony internetowej.   

Handel w sieci bez posiadania firmy

Osoby, które z różnych przyczyn nie chcą same zakładać działalności gospodarczej w celu sprzedaży w Internecie mogą chcieć ten obowiązek niejako pominąć.

Jednym ze sposobów może być wykorzystanie sytuacji, w której działalność gospodarczą prowadzi ktoś z rodziny, czy znajomych. Możliwe jest wtedy dokonywanie sprzedaży w ramach działalności gospodarczej bliskiej osoby, będącej przedsiębiorcą. Działanie takie może przysporzyć jednak wiele trudności oraz nakłada na nią wiele zobowiazań. Poza kwesiami podatkowymi, należy pamiętać o zobowiązaniach wzlędem konsumentów w zakresie rękojmi, która biegnie przez okres 2 lat od daty wydania towaru. Kolejną kwestią jest odpowiedzialność cywilna sprzedawcy w zakresie sprzedawanego towaru względem konsumenta.

Handel w Internecie nastawiony na zysk pod pretekstem sprzedaży okazjonalnej nie jest też dobrym rozwiązaniem, ponieważ ukrywanie tego faktu może skutkować konsekwencjami prawnymi, jak np. konieczność zapłaty podatku dochodowego oraz wszelkich naliczonych karnie odsetek.

Wiele osób ryzykuje sprzedając w zorganizowany sposób w sieci bez posiadania firmy — szczególnie na portalach aukcyjnych, takich jak np. Allegro. Również w tym przypadku — o ile działania takie nastawione są na zysk — wymagane jest złożenie działalności gospodarczej i odprowadzanie podatku.

Prawo pozwala osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej na sprzedaż przedmiotów używanych, które posiadają na własność przez więcej niż 6 miesięcy — w takim przypadku nie ma obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie oznacza to oczywiście tego, że osoby prywatne nie mogą pod żadnym pozorem sprzedawać w Internecie produktów, które np. kupiły w sklepie, jednak z różnych powodów w ogóle go nie używały. Problem pojawia się w momencie, kiedy działania takie zdarzają się zbyt często. W takiej sytuacji należy rozważyć założenie działalności gospodarczej, w celu uniknięcia konsekwencji.

Podsumowanie

O ile posiadanie strony internetowej, pełniącej rolę sklepu nie jest wymagane z punktu widzenia prawa, to o wiele poważniejszą kwestią okazuje się sposób, w jaki handel w sieci jest prowadzony. Liczy się częstotliwość zawieranych z konsumentami transakcji i to, czy działania takie prowadzone są w celach zarobkowych na dużą skalę.

Choć założenie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga sporo pracy oraz wydatków, to jednak działania te gwarantują pełną legalność, bez narażania się na niepotrzebne konsekwencje prawne i prawno — skarbowe.

 

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: