Dlaczego firma powinna posiadać dokumentację RODO?

Prawo

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje RODO. Każda firma, która przetwarza dane osobowe zarówno pracowników, klientów i kontrahentów, powinna spełniać wymogi RODO. Jednym z wymogów jest rozliczalność. Posiadając dokumentację RODO oraz dostosowując ją i wdrażając w firmie Administrator Danych Osobowych (ADO) może wykazać, że dołożył należytej staranności dostosowując firmę do przepisów prawa.

Bezpieczeństwo

Posiadając dokumentację opartą na najlepszych praktykach możesz dostosować swoje procesy, procedury oraz umowy z dostawcami usług tak, aby ochronić dane osobowe swoich klientów, które stanowią wartość Twojej firmy. Koszt pozyskania nowego klienta jest dzisiaj wysoki, a utrata wizerunku może negatywnie wpłynąć na rozwój Twojej firmy.

Obowiązki informacyjne

RODO nakłada szereg obowiązków informacyjnych, jakie powinien spełnić ADO. Polityka prywatności jest jedną z form ich spełnienia, ale dane osobowe są pozyskiwane nie tylko za pośrednictwem strony internetowej. Należy odpowiednio postępować w każdej sytuacji budując zaufanie klientów.

Dokumentacja RODO dla e-biznesu

Dokumentacja RODO dla e-biznesu

Przetwarzanie danych osobowych jest nierozłączną częścią prowadzenia e-biznesu. Każda firma ma więc obowiązek spełnić wymogi, jakie określa RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy nakładają wiele obowiązków na Administratora Danych Osobowych (ADO), którym jest firma. Musi on wykazać, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, a ich przetwarzanie ogranicza się do celu, w jakim zostały zebrane. Ważna jest również minimalizacja danych, ich prawidłowość i ograniczenie przechowywania, a także integralność i poufność.

Każdy ADO musi mieć możliwość wykazania, że przestrzega tych obowiązków. Samodzielne przygotowanie procedur tak, aby spełniały one wymogi RODO może być pracochłonne, dlatego w ramach naszej usługi oferujemy Państwu wzór dokumentacji przygotowanej dla firmy, która prowadzi sklep internetowy.

Polityka Bezpieczeństwa wraz z całym szeregiem dokumentów dodatkowych to wewnętrzny dokument, który powinien posiadać Administrator Danych Osobowych. Należy go dostosować do własnych potrzeb i wdrożyć w firmie, aby mieć możliwość wykazania, że dochowano należytej staranności w spełnianiu wymogów RODO.

Zakres usługi

 • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych dla e-sklepu (wzór)
 • Instrukcja Zarządzania System Informatycznym dla e-sklepu (wzór)
 • Załącznik - Rejestr Czynności przetwarzania
 • Załącznik - zasady współadministrowania danymi
 • Załącznik - wzór zgłoszenia naruszenia
 • Załącznik - rejestr naruszeń danych osobowych
 • Załącznik - rejestr zawiadomień i żądań osób, których dane dotyczą
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Załącznik - wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Załącznik - wzór oświadczenia wraz z klauzulą poufności
 • Załącznik - raport naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • Załącznik - zasady postępowania w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 • Załącznik - zasady postępowania przy przetwarzaniu danych wrażliwych
 • Załącznik - wykaz procedur praw osób, których dane dotyczą
 • Załącznik - procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • Załącznik - rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Cena netto

699.00 zł 859.77 zł brutto
Dodatkowe korzyści Zamów

Co mówią o nas klienci?

Wybrani klienci

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Newsletter dla sprzedawcy

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach prawnych. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!