Kodeks dla Serwisu Internetowego

Anna Stępniewska 30 sierpnia 2012

Podstawowe informacje o Usługodawcy

Na stronie serwisu internetowego Usługodawca jest zobowiązany zaprezentować pełne dane swojej firmy, takie jak:

  • pełna nazwa firmy Usługodawcy;
  • pełne dane adresowe zawierające miasto, kod pocztowy oraz ulicę wraz z numerem budynku oraz lokalu;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail do kontaktu;
  • dane rejestrowe firmy, a w szczególności numer NIP oraz inne numery rejestrowe, jeżeli dotyczą formy prowadzonej działalności, wraz z nazwą właściwego organu nadzorczego.

Zamówienie

Jeżeli Usługodawca oferuje poprzez Serwis Internetowy usługi płatne, wówczas dla każdego składanego zamówienia w Serwisie Internetowym, musi określić w szczególności takie informacje jak, zamawiana usługa wraz z ceną jednostkową, ilością lub czasem trwania usługi oraz wartością całkowitą. Cena musi zawierać wszelkie podatki i powinna być ceną brutto.

Informacja ta musi być udzielona w sposób jednoznaczny. Usługodawca musi zapewniać Konsumentom możliwość kontrolowania rodzaju oraz ilości zamawianych usług.

Usługodawca musi zapewnić informację o tym, że ceny zawierają podatki oraz wszelkie inne składniki.

Usługodawca nie może automatycznie przedłużać usług płatnych bez wyraźnej i jednoznacznej zgody Klienta.

Ochrona danych osobowych

Jeżeli Usługodawca korzysta z usług firm trzecich, którym przekazuje dane osobowe Klientów w celu realizacji usług, jest on zobowiązany do poinformowania Klienta o tym fakcie i uzyskania od niego zgody na przekazanie jego danych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy

  • Klient wybiera formę zapłaty poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznych.
  • Usługodawca prowadzi wysyłkę wiadomości elektronicznych poprzez zewnętrzny system, obsługiwany przez firmy trzecie;

Uzyskanie zgody powinno odbywać się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji będącej akceptacją Klienta. Usługodawca nie może dokonać domyślnego zaznaczenia opcji w formularzu.
Usługodawca nie może wysyłać informacji innych niż związane z realizacją usług lub obsługą Konta Klienta w Serwisie Internetowym, chyba że Klient dokonał wyboru subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) lub wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, jeżeli takie usługi są świadczone przez Usługodawcę.
Usługodawca jest zobowiązany zapewnić Klientowi możliwość rezygnacji z otrzymywania biuletynu informacyjnego a także informacji handlowych.
Usługodawca powinien zapewnić szyfrowane połączenie poprzez protokół https (SSL), w formularzach, poprzez które Klient przesyła dane osobowe do Usługodawcy. W szczególności dotyczy to przypadku formularza rejestracji oraz formularza logowania się Klienta do Konta Klienta.
Usługodawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązku rejestracyjnego zbioru danych osobowych w GIODO oraz do spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.
Usługodawca jest zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny Klienta odnośnie dotyczących go danych (w tym o ich zakresie, celach przetwarzania, odbiorcach danych oraz innych szczegółach wymaganych prawem). W sytuacji zgłoszenia przez klienta żądania usunięcia, sprostowania lub zaprzestania przetwarzania jego danych, Usługodawca jest zobowiązany do spełnienia takiego żądania.

Informacja o zmianie Regulaminu

W okresie obowiązywania Certyfikatu, Usługodawca jest zobowiązany informować Użytkowników o nowym regulaminie oraz o wprowadzanych zmianach w regulaminie, każdorazowo, gdy regulamin ulegnie zmianie. Użytkownicy muszą być informowani w sposób i na zasadach zgodnie z zapisami w certyfikowanym regulaminie. Przykładowa treść wiadomości, jaka może zostać wysłana jest dostępna pod następującym adresem.

Obsługa Klienta

Usługodawca ma obowiązek udzielania odpowiedzi i informacji na wszelkie zapytania Klientów dotyczące realizacji zamówienia, jeżeli takie się pojawią. Usługodawca powinien zapewnić co najmniej kontakt drogą elektroniczną, gdzie w tym przypadku czas odpowiedzi nie może być dłuższy niż 12 godzin roboczych. Wiadomości przesyłane do Klientów powinny być napisane językiem zrozumiałym i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Kodeks dla serwisu internetowego obowiązuje od 3 września 2012 r.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: