Kodeks dla Sklepu Internetowego

Anna Stępniewska 30 sierpnia 2012

Podstawowe informacje o Sprzedawcy

Na stronie sklepu internetowego Sprzedawca jest zobowiązany w miejscu łatwo dostępnym, zaprezentować pełne dane swojej firmy, takie jak:

  • pełna nazwa firmy Sprzedawcy;
  • pełne dane adresowe zawierające miasto, kod pocztowy oraz ulicę wraz z numerem budynku oraz lokalu;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail do kontaktu;
  • dane rejestrowe firmy, a w szczególności numer NIP oraz inne numery rejestrowe, jeżeli dotyczą formy prowadzonej działalności, wraz z nazwą właściwego organu.

Oferta sprzedaży

Każdy oferowany produkt lub usługa, który może zamówić Klient, musi mieć swój opis oraz istotne parametry i właściwości, jakie są określane w ogólnie przyjętych zasadach dla produktów danego typu. Sklep internetowy może oferować i sprzedawać jedynie te towary i usługi, które zostały dopuszczone do sprzedaży poprzez Internet, zgodnie z obowiązującym prawem.
Prezentowane zdjęcia/grafiki produktów muszą być zgodne z prawem oraz z rzeczywistością z wyłączeniem konieczności prezentacji wszystkich wariantów kolorystycznych danego Towaru; Sklep internetowy, jeżeli oferuje produkty dla osób, dla których jest wymóg minimalnego wieku, powinien stosować mechanizm weryfikacji tak, aby dostarczane informacje były dostępne jedynie dla osób uprawnionych.
Sprzedawca powinien zamieścić informację o dostępności oferowanych towarów, gdzie dopuszcza się informację określającą konkretną ilość dni, przybliżoną datę dostępności lub udostępnienie informacji po kontakcie ze Sprzedawcą. Informacje te mają na celu poinformowanie Klienta o szacownym czasie dostawy i powinny być zbliżone do rzeczywistych możliwości dostawy.

Zamówienie

Sprzedawca dla każdego składanego zamówienia w Sklepie Internetowym musi określić w szczególności takie informacje jak, zamawiany Towar lub usługa wraz z ceną jednostkową, ilością oraz wartością całkowitą. Cena Towaru musi zawierać wszelkie podatki i powinna być ceną brutto.

Informacja ta musi być udzielona w sposób jednoznaczny dla każdego z produktów lub usług.

Sprzedawca musi zapewniać Konsumentom, możliwość wyboru rodzaju oraz ilości zamawianych produktów.

Sprzedawca musi zapewnić, że ceny zawierają podatki oraz wszelkie inne składniki wynikające ze specyfiki sprzedawanego asortymentu oraz jest zobowiązany do poinformowania o kosztach dostawy.

Dostawa towaru

Sprzedawca do każdej przesyłki, powinien załączyć dowód zakupu, zgodny z wyborem klienta (paragon, faktura, rachunek). Sprzedawca na swojej stronie internetowej powinien zamieścić przykładowy formularz zwrotu towaru. Treści i ewentualne wymagania opisane na formularzu zwrotów muszą być zgodne z wymaganiami, jakie wynikają z zapisów regulaminu sklepu internetowego, który jest objęty certyfikatem.

Zwrot towaru

Sprzedawca powinien postępować zgodnie z zapisami certyfikowanego regulaminu w zakresie obowiązku przyjmowania zwrotu towarów od Klientów.

Ochrona danych osobowych

Sprzedawca nie może wysyłać informacji innych niż związane z realizacją zamówienia lub obsługą Konta Klienta w Sklepie Internetowym, chyba że Klient dokonał wyboru subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) lub wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, jeżeli takie usługi są świadczone przez Sprzedawcę.

Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić Klientowi możliwość rezygnacji z otrzymywania biuletynu informacyjnego a także informacji handlowych. Sprzedawca powinien zapewnić szyfrowane połączenie poprzez protokół https (SSL), w formularzach, poprzez które Klient przesyła dane osobowe do Sprzedawcy. W szczególności dotyczy to przypadku formularza rejestracji oraz formularza logowania się Klienta do Konta Klienta.
Sprzedawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązku rejestracyjnego zbioru danych osobowych w GIODO oraz do spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

Formularze i dokumenty

Sprzedawca w sposób łatwo dostępny jest zobowiązany zamieścić przykładowy formularz odstąpienia od umowy oraz przykładowy formularz zgłoszenia reklamacji. Formularze powinny być dostępne w formie plików elektronicznych, gotowe do pobrania przez Klienta ze strony internetowej sklepu, w formacie lub formatach umożliwiających w szczególności skorzystanie z nich przez ogólnodostępne i bezpłatne oprogramowanie. Sprzedawca może wykorzystać przykładowe formularze, które rekomenduje Rzetelny Regulamin, dokonując ich dostosowania do własnych potrzeb.

Informacja o zmianie Regulaminu

W okresie obowiązywania Certyfikatu Sprzedawca jest zobowiązany informować swoich Klientów o nowym regulaminie oraz o wprowadzanych zmianach w regulaminie, każdorazowo, gdy regulamin ulegnie zmianie. Klienci muszą być informowani w sposób i na zasadach zgodnie z zapisami w certyfikowanym regulaminie.

Kodeks dla Sklepu Internetowego obowiązuje od 3 września 2012 r.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: