Te instytucje prawnie i biznesowo wpływają na e-commerce

Może się zdarzyć, że jako podmiot prowadzący działalność w Internecie, zwłaszcza handlową, będziesz potrzebować wsparcia prawnego czy biznesowego. Do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc? Jakie instytucje w Polsce zajmują się doradztwem w e-commerce?

Te instytucje prawnie i biznesowo wpływają na e-commerce
Monika Świetlińska 15 lutego 2022

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

PAIH jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. 

Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

Izba Gospodarki Elektronicznej 

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

e-Izba reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie. Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK stale nadzoruje rynek i regularnie przeprowadza jego kontrole. Prezes UOKiK, w ramach postępowania administracyjnego rozstrzyga o niedozwolonym charakterze postanowienia i zakazuje jego dalszego wykorzystywania w umowach. W przypadku stwierdzenia stosowania klauzul niedozwolonych nakłada wysokie kary pieniężne – do wysokości 10% obrotów sklepu z roku poprzedzającego wydanie decyzji. Przedsiębiorca może uniknąć sankcji, jeśli przed wydaniem decyzji zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań, zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

To organ do spraw ochrony danych osobowych w Polsce utworzony ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych. Jest też organem nadzorczym w zakresie RODO. Poprzedzał go urząd pod nazwą Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. UODO kontroluje instytucje publiczne i prywatne, a w razie stwierdzenia naruszeń prawa w zakresie ochrony danych osobowych – wszczyna odpowiednie postępowanie. Inne zadania UODO to rozpatrywanie wniosków o certyfikację, o której mowa w art. 42 RODO i akredytowanie podmiotów monitorujących zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40 RODO i prowadzenie wykazu tych podmiotów.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SOKiK to sąd okręgowy w Warszawie, kompetentny w kwestiach ochrony konkurencji i konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy nie zgadzają się z decyzjami UOKIK mogą odwołać się od decyzji bezpośrednio do SOKiK.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Misją Prezesa UKE jest zapewnienie obywatelom dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych na rozwijającym się rynku oraz w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym. Pełni rolę moderatora rozwoju rynku, działającego ze zrozumieniem potrzeb społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw.

Konfederacja Lewiatan

Organizacja pozarządowa działająca jako stowarzyszenie pracodawców, reprezentująca interesy prywatnych firm. Dzięki działaniom tej organizacji biznesowej firmy wpływają na kształt prawa, prowadzą dialog z administracją i otrzymują narzędzia do rozwoju swojego biznesu. Reprezentuje swoich członków w Polsce i Unii Europejskiej, a skupia dziś ponad 4,1 tys. firm.

Rzecznicy Praw Konsumenta

Konsumenci mogą bezpłatnie zgłosić się po poradę prawną do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta. Rzecznicy monitorują przestrzeganie praw konsumentów i często współpracują z UOKiK. Jednak UOKIK podejmuje działania np. w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Od spraw indywidualnych są właśnie rzecznicy. Udzielają oni porady konsumenckiej i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Kierują się też do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, a także współdziałają z organami Inspekcji Handlowej oraz innymi organizacjami konsumenckimi.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

AHK Polska z siedzibą w Warszawie jest największą bilateralną izbą w Polsce. Reprezentuje interesy 1000 firm członkowskich i od ponad 25 lat wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Posiada sieć prężnie działających biur regionalnych w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Oferuje firmom z Niemiec i Polski profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: