nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Często zadawane pytania

Umowa i odpowiedzialność

Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 30 sierpnia 2012

Czy zlecenie napisania regulaminu jest poparte umową?

Tak

Każda realizacja zlecenia zaczyna się od umowy, w której określamy nasze zobowiązania i gwarancje dla Klienta. Umową, zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, jest regulamin, jaki jest akceptowany podczas rejestracji "Konta Certyfikacji". Regulamin ten można pobrać w wersji PDF jako obowiązujący dokument formalno-prawny.

Jaka jest odpowiedzialność prawna Państwa firmy w zakresie tworzonych regulaminów?

Zobowiązujemy się w umowie do pełnej odpowiedzialności prawnej

Piszemy regulamin zgodnie z obowiązującym prawem na dzień odbioru regulaminu przez Klienta oraz zobowiązujemy się do jego aktualizacji jeżeli nastąpią zmiany w okresie obowiązywania Certyfikatu "Rzetelny Regulamin". W przypadku niedochowania należytej staranności, Klient na bazie umowy może wyciągnąć konsekwencje względem naszej firmy. Nie ma ograniczeń odnośnie naszej odpowiedzialności za wyjątkiem potencjalnie utraconych korzyści, jakie potencjalnie mógłby wynikać z naszego błędu.

Czy jeżeli zostanę pozwany przez klienta, ponoszą Państwo za to odpowiedzialność?

Tak

Jeżeli wynika to z błędu natury prawnej, w dostarczonym przez nas regulaminie.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu