Zakaz handlu w niedziele nie obejmie internetu

Opracowywana w ostatnich dniach w Sejmie ustawa dotycząca ograniczenia handlu w  niedziele, wywołuje niemałe poruszenie zarówno po stronie przedsiębiorców, polityków jak również konsumentów. Prace nad projektem ustawy przebiegały dosyć chaotycznie i nie do końca zgodnie z harmonogramem prac Sejmu. Jednak, co najważniejsze, podczas drugiego czytania wprowadzono zmiany, które wyłączają branżę e-commerce z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Zakaz handlu w niedziele nie obejmie internetu
Anna Stępniewska 28 listopada 2017

Opracowywana w ostatnich dniach w Sejmie ustawa dotycząca ograniczenia handlu w  niedziele, wywołuje niemałe poruszenie zarówno po stronie przedsiębiorców, polityków jak również konsumentów. Prace nad projektem ustawy przebiegały dosyć chaotycznie i nie do końca zgodnie z harmonogramem prac Sejmu. Jednak, co najważniejsze, podczas drugiego czytania wprowadzono zmiany, które wyłączają branżę e-commerce z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Najważniejszą zmianą jest fakt, że w zakresie definicji „placówki handlowej”, do której odnoszą się przepisy procedowanego projektu ustawy, nie znalazły się „platformy i sklepy internetowe”.

Początkowe wersje projektu ustawy poddawały w wątpliwość, czy nowe przepisy będą musiały być również stosowane przez sklepy internetowe. W jednym z artykułów było zapisane, że zostaną one nim objęte, by w innym wypunktować szereg wyjątków, co do których nowe prawo nie będzie miało zastosowania, największą dezorientację w odniesieniu do e-commerce wprowadzały dwa z nich:

1)   w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli handel ma charakter zautomatyzowany;

2)   w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście.

Powodu wyłączenia e-commerce z projektu ustawy można upatrywać w reakcji na jego treść Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 02 listopada 2017 r. minister wystosował do Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wyartykułowanym w ww. opinii, zmiany dotyczące ograniczenia handlu w niedziele w zakresie handlu elektronicznego, wymagałyby notyfikacji Komisji Europejskiej. Cytując za MSZ: ”Biorąc pod uwagę, że handel elektroniczny stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego wydaje się, że zakaz tego rodzaju może zostać uznany za zasadę dotyczącą usług społeczeństwa informacyjnego […] W takim przypadku konieczna byłaby notyfikacja projektu zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535”.

Zgodnie z projektem nowe prawo ma zacząć obowiązywać 1 marca 2018 roku. Czekamy jednak na ostateczny kształt ustawy. 

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: