Klauzule niedozwolone

To postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa
i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Znajdź klauzulę

Wpisz dowolną frazę lub sygnaturę wyroku zgodnie ze wzorem "XVOO AmC xxxx/xx" lub numer klauzulii.

Klauzule niedozwolone