Każdy Sklep powinien udostępnić na stronie internetowej swoje dane tj. nazwę firmy, dane adresowe, dane rejestrowe firmy oraz co najmniej adres e-mail.

Jeżeli stwierdzisz brak powyższych  danych  firmy,  na stronie internetowej sklepu zachowaj ostrożność – ukrywanie danych nie jest cechą rzetelnego Sprzedawcy.

Każdą firmę możesz samodzielnie sprawdzić na stronach GUS – wystarczy znać jej NIP lub REGON. Jeśli znasz tylko firmę przedsiębiorcy możesz ją łatwo sprawdzić na stronach CEiDG lub KRS w zależności od tego czy przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działaność gospodarczą czy spółką prawa handlowego. W niecałą minutę możesz zweryfikować, czy dana firma faktycznie istnieje i czy podane na stronie dane zgadzają się ze stanem faktycznym.

Dodatkowo każdy sklep powinien posiadać regulamin, określający prawa i obowiązki, Twoje jako Klienta oraz Sklepu jako Sprzedawcy.

Pamiętaj, że to na podstawie regulaminu sklepu dokonujesz w nim zakupów i w przypadku ewentualnych problemów będzie on – w pierwszej kolejności – podstawą rozstrzygania kwestii spornych.

Należy jednak mieć świadomość, że regulamin nie wyłącza uprawnień, które Ci przysługują na mocy obowiązującego w Polsce prawa.