Moment dostawy paczki

Najbardziej przyjemnym momentem kupowania w Internecie jest odebranie paczki. Większość paczek przychodzi na czas i nie ma z tym problemów. Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem jeśli nie określono terminu spełnienia świadczenia Sklep musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni wydać rzecz kupującemu. Jeżeli nie wywiąże się z tego terminu, możesz od umowy sprzedaży odstąpić i – jeżeli dokonałeś zapłaty z góry – Sklep ma obowiązek zwrócić Ci pełną kwotę jaką wpłaciłeś.

Jeżeli zdarzy się, że przy odbiorze paczki zauważysz, że jest ona uszkodzona, zawsze możesz odmówić jej przyjęcia. Kurier dysponuje odpowiednim formularzem, dzięki któremu w prosty sposób możesz złożyć reklamację i podać powód nieprzyjęcia paczki.

Jeżeli opakowanie zewnętrzne paczki nie budzi Twoich zastrzeżeń i pokwitujesz jej odbiór, możesz ją otworzyć w obecności kuriera, by upewnić się, że jej zawartość zgadza się z zamówieniem, a sam towar nie jest uszkodzony mechanicznie. Jeżeli okaże się, że coś jest nie tak, wówczas dobrze jest sporządzić w obecności kuriera protokół, w którym opisany zostanie stan faktyczny i złożyć reklamację w Sklepie.