Formularz anonimowej ankiety

 • Czy poziom merytoryczny szkolenia był wystarczający ?
  Brak oceny
 • Czy podczas szkolenia zostały przekazane aspekty praktyczne omawianego zagadnienia ?
  Brak oceny
 • Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?
  Brak oceny
 • Jak oceniasz współpracę z naszą firmą ?
  Brak oceny