Czas trwania umowy

Konsument powinien każdorazowo przed zawarciem umowy otrzymać informację przez jaki czas będzie umową związany. Przedsiębiorca powinien wyraźnie poinformować klienta, czy umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, czy też oznaczony, a w drugim wypadku także na jaki okres jest zawierana.

Czas trwania umowy
Anna Stępniewska 6 marca 2014

Jest to kolejny wyjątek w zakresie miejsca spełnienia obowiązków informacyjnych, który bezwzględnie należy spełnić w formularzu, za pośrednictwem którego, konsument składa zamówienie tuż przed jego wysłaniem.

Dodatkowo, konsument powinien zostać poinformowany o sposobie w jaki może wypowiedzieć umowę zawartą z przedsiębiorcą na czas nieoznaczony, a więc na przykład w jakim terminie powinno nastąpić wypowiedzenie. Konsument powinien zostać wyraźnie poinformowany jeśli zawierana przez niego umowa ma ulec automatycznemu przedłużeniu, tj. na przykład w sytuacji, gdy zawarta na jeden rok umowa ulega przedłużeniu, jeśli strony nie wypowiedzą jej we wskazanym terminie.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: