nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Jak dostosować sklep do ustawy konsumenckiej

Czas trwania umowy

Artykuł Czas trwania umowy
Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 06 marca 2014

Konsument powinien każdorazowo przed zawarciem umowy otrzymać informację przez jaki czas będzie umową związany. Przedsiębiorca powinien wyraźnie poinformować klienta, czy umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, czy też oznaczony, a w drugim wypadku także na jaki okres jest zawierana.

Jest to kolejny wyjątek w zakresie miejsca spełnienia obowiązków informacyjnych, który bezwzględnie należy spełnić w formularzu, za pośrednictwem którego, konsument składa zamówienie tuż przed jego wysłaniem.

Dodatkowo, konsument powinien zostać poinformowany o sposobie w jaki może wypowiedzieć umowę zawartą z przedsiębiorcą na czas nieoznaczony, a więc na przykład w jakim terminie powinno nastąpić wypowiedzenie. Konsument powinien zostać wyraźnie poinformowany jeśli zawierana przez niego umowa ma ulec automatycznemu przedłużeniu, tj. na przykład w sytuacji, gdy zawarta na jeden rok umowa ulega przedłużeniu, jeśli strony nie wypowiedzą jej we wskazanym terminie.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu