Termin i sposób spełnienia świadczenia

Konsument musi zostać poinformowany w jakim terminie i w jaki sposób zostanie spełnione świadczenie. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien udostępnić informację o tym ile czasu od zawarcia umowy zabierze jej realizacja, a więc wykonanie usługi lub dostarczenie towaru.

Termin i sposób spełnienia świadczenia
Anna Stępniewska 6 marca 2014

Termin spełnienia świadczenia

Ważne jest, aby wskazane przez przedsiębiorcę terminy dostawy były możliwe do dotrzymania. Termin realizacji dostawy jest elementem umowy, a jego niespełnienie oznacza nienależyte wykonanie umowy i potencjalne prawo klienta do odstąpienia od zawartej umowy. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

W praktyce oznacza to, że konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia.

Informacja na temat terminu realizacji może zostać zamieszczona w ramach karty produktu, co ułatwi konsumentowi dokonanie wyboru w toku składania zamówienia. Informacja może również zostać powtórzona w ramach koszyka, tak by przed złożeniem zamówienia konsument jeszcze raz otrzymał wiadomość w jakim terminie umowa zostanie wykonana. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest wiele towarów czas realizacji zamówienia może być określony według towaru, który ma ten czas najdłuższy.

Możliwe jest zastrzeżenie w wypadku umów, które zakładają konieczność dokonania przedpłaty przez klienta, że termin realizacji będzie liczony dopiero od momentu, w którym konsument dokona zapłaty.

  • Towar zostanie dostarczony w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
  • Usługa zostanie wykonana w terminie 14 dni od momentu dokonania przez konsumenta płatności.

Sposób spełnienia świadczenia

W zakresie sposobu spełnienia świadczenia, należy poinformować konsumenta o tym jak sprzedawca dostarcza towar, a w przypadku usług jak usługa jest realizowana. W praktyce oznacza to konieczność określenia formy dostawy, nawet jeżeli sprzedawca oferuje tylko jedną możliwość. Konsument powinien być każdorazowo świadomy w jaki sposób będzie realizowana dostawa. Dodatkowo przepisy wymagają, aby w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, przekazać w sposób jasny i czytelny informacje o wszelkich ograniczeniach dotyczących dostarczania towaru.

  • Kurier – dostawa tylko na ternie Polski.
  • Poczta Polska – dostawa na terenie UE.

Informacja na temat terminu realizacji może zostać zamieszczona w ramach karty produktu, co ułatwi konsumentowi dokonanie wyboru w toku składania zamówienia. Informacja może również zostać powtórzona w ramach koszyka, tak by przed złożeniem zamówienia konsument jeszcze raz otrzymał wiadomość w jakim terminie umowa zostanie wykonana. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest wiele towarów czas realizacji zamówienia może być określony według towaru, który ma ten czas najdłuższy.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: