nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Jak dostosować sklep do ustawy konsumenckiej

Termin i sposób spełnienia świadczenia

Artykuł Termin i sposób spełnienia świadczenia
Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 06 marca 2014

Konsument musi zostać poinformowany w jakim terminie i w jaki sposób zostanie spełnione świadczenie. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien udostępnić informację o tym ile czasu od zawarcia umowy zabierze jej realizacja, a więc wykonanie usługi lub dostarczenie towaru.

Termin spełnienia świadczenia

Ważne jest, aby wskazane przez przedsiębiorcę terminy dostawy były możliwe do dotrzymania. Termin realizacji dostawy jest elementem umowy, a jego niespełnienie oznacza nienależyte wykonanie umowy i potencjalne prawo klienta do odstąpienia od zawartej umowy. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

W praktyce oznacza to, że konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia.

Informacja na temat terminu realizacji może zostać zamieszczona w ramach karty produktu, co ułatwi konsumentowi dokonanie wyboru w toku składania zamówienia. Informacja może również zostać powtórzona w ramach koszyka, tak by przed złożeniem zamówienia konsument jeszcze raz otrzymał wiadomość w jakim terminie umowa zostanie wykonana. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest wiele towarów czas realizacji zamówienia może być określony według towaru, który ma ten czas najdłuższy.

Możliwe jest zastrzeżenie w wypadku umów, które zakładają konieczność dokonania przedpłaty przez klienta, że termin realizacji będzie liczony dopiero od momentu, w którym konsument dokona zapłaty.

  • Towar zostanie dostarczony w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
  • Usługa zostanie wykonana w terminie 14 dni od momentu dokonania przez konsumenta płatności.

Sposób spełnienia świadczenia

W zakresie sposobu spełnienia świadczenia, należy poinformować konsumenta o tym jak sprzedawca dostarcza towar, a w przypadku usług jak usługa jest realizowana. W praktyce oznacza to konieczność określenia formy dostawy, nawet jeżeli sprzedawca oferuje tylko jedną możliwość. Konsument powinien być każdorazowo świadomy w jaki sposób będzie realizowana dostawa. Dodatkowo przepisy wymagają, aby w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, przekazać w sposób jasny i czytelny informacje o wszelkich ograniczeniach dotyczących dostarczania towaru.

  • Kurier – dostawa tylko na ternie Polski.
  • Poczta Polska – dostawa na terenie UE.

Informacja na temat terminu realizacji może zostać zamieszczona w ramach karty produktu, co ułatwi konsumentowi dokonanie wyboru w toku składania zamówienia. Informacja może również zostać powtórzona w ramach koszyka, tak by przed złożeniem zamówienia konsument jeszcze raz otrzymał wiadomość w jakim terminie umowa zostanie wykonana. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest wiele towarów czas realizacji zamówienia może być określony według towaru, który ma ten czas najdłuższy.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu