Czas trwania zobowiązań

Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumentów jeśli zawierana z nimi umowa nie może zostać rozwiązana przez określony czas lub jeśli jej zawarcie wiąże się dla konsumentów z trwającymi przez pewien okres czasu zobowiązaniami.

Czas trwania zobowiązań
Anna Stępniewska 6 marca 2014

Przykładem może być sytuacja, gdy umowa jest zawarta na oznaczony czas jednego miesiąca i nie ma możliwości jej wypowiedzenia.

Jest to kolejny wyjątek w zakresie miejsca spełnienia obowiązków informacyjnych, który bezwzględnie należy spełnić w formularzu, za pośrednictwem którego, konsument składa zamówienie tuż przed jego wysłaniem. Informacja na ten temat może znaleźć się podsumowaniu zamówienia.

Warto zaznaczyć, że potencjalna niemożność wypowiedzenia umowy na czas oznaczony nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni, za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: