nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Jak dostosować sklep do ustawy konsumenckiej

Czas trwania zobowiązań

Artykuł Czas trwania zobowiązań
Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 06 marca 2014

Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumentów jeśli zawierana z nimi umowa nie może zostać rozwiązana przez określony czas lub jeśli jej zawarcie wiąże się dla konsumentów z trwającymi przez pewien okres czasu zobowiązaniami.

Przykładem może być sytuacja, gdy umowa jest zawarta na oznaczony czas jednego miesiąca i nie ma możliwości jej wypowiedzenia.

Jest to kolejny wyjątek w zakresie miejsca spełnienia obowiązków informacyjnych, który bezwzględnie należy spełnić w formularzu, za pośrednictwem którego, konsument składa zamówienie tuż przed jego wysłaniem. Informacja na ten temat może znaleźć się podsumowaniu zamówienia.

Warto zaznaczyć, że potencjalna niemożność wypowiedzenia umowy na czas oznaczony nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni, za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu