nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Jak dostosować sklep do ustawy konsumenckiej

Dane identyfikujące

Artykuł Dane identyfikujące
Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 06 marca 2014

Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta przedsiębiorca najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma obowiązek poinformowania go w sposób jasny i zrozumiały m.in. o danych identyfikujących w szczególności o firmie, organie który zarejestrował działalność, a także numerze pod którym został zarejestrowany. Każdy konsument powinien mieć świadomość tego z kim zawiera umowę sprzedaży. W tym celu ustawodawca nałożył na przedsiębiorców obowiązek podawania pełnych ich danych rejestrowych, tak by kupujący nie miał co do tego żadnych wątpliwości.

Dane mogą zostać wskazane na odpowiedniej stronie informacyjnej, np. „Kontakt” lub „O nas”.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu