nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Jak dostosować sklep do ustawy konsumenckiej

Dane kontaktowe

Artykuł Dane kontaktowe
Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 06 marca 2014

Punkt wskazuje konieczność podania pełnego adresu przedsiębiorcy, adresu email oraz opcjonalnie telefonu lub faksu. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi swoją działalność pod tym samym adresem, pod którym firma jest zarejestrowana, nie ma konieczności podawania raz jeszcze danych adresowych do kontaktu z klientem, przy założeniu, że dane te zostały podane zgodnie z wymogami obowiązku nr 2.

Dane mogą zostać wskazane na odpowiedniej stronie informacyjnej, przykładowo „Kontakt”.

Przedsiębiorca ma obowiązek wskazać konsumentowi adres e-mail, pod którym można się z nim kontaktować. Telefon jest opcjonalny i nie ma konieczności jego podawania.

Równocześnie ustawa zaznacza, że podane sposoby kontaktu muszą zapewnić konsumentowi szybką i efektywną możliwość skontaktowania się z przedsiębiorcą. Ustawa nie wskazuje wymaganego od przedsiębiorcy czasu reakcji na dzwoniący telefon lub czasu na odpowiedź na wysłany przez klienta email. Czas ten nie powinien być jednak zbyt długi. Dobrą praktyką jest udzielanie odpowiedzi na wiadomości e-mail nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu