Usługi oferowane przez Facebook, Twitter oraz Google+ mają być zgodne z unijnym prawem konsumenckim.

W Unii Europejskiej żyje ponad ćwierć miliarda użytkowników mediów społecznościowych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat do urzędów unijnych oraz organizacji zajmujących się ochroną konsumenta wnosili oni liczne skargi dotyczące m.in. oszustw oraz wyłudzeń, które wydarzały się za pośrednictwem serwisów społecznościowych.

Usługi oferowane przez Facebook, Twitter oraz Google+ mają być zgodne z unijnym prawem konsumen
Rafał Stępniewski 7 marca 2018

W marcu 2017 roku, w odpowiedzi na zgłaszane skargi, z których część dotyczyła również niezgodności niektórych warunków świadczenia usług z unijnym prawem ochrony konsumenta, przedstawiciele organów odpowiedzialnych za ochronę konsumenta oraz Komisji Europejskiej zorganizowali spotkanie z przedstawicielami Facebooka, Twittera i Google + aby wspólnie omówić propozycje zmian wpływających na zwiększenie ochrony konsumentów z państw członkowskich UE.

Dzięki zmianom w warunkach świadczenia usług, na zgodne z europejskim prawem konsumenckim, wprowadzanym przez światowych liderów segmentu mediów społecznościowych konsumenci będą mogli korzystać z tych samych praw, co na terenie UE czyli m.in. z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w internecie. Kolejną korzystną zmianą jest możliwość składania skarg na terenie Europy, nie zaś w Kalifornii, gdzie znajdują się siedziby Facebooka, Twittera i Google +.

Zdaniem przedstawicieli władz UE w związku z tym, że portale społecznościowe w znacznym stopniu wykorzystywane są jako platformy reklamy i handlu, powinny być zobowiązane do  pełnego przestrzegania przepisów o ochronie konsumentów. Najprzychylniej oceniane są propozycje zmian przedstawione przez Google+, który aby usprawnić procedurę zgłaszania nielegalnych treści i żądania ich usunięcia ustanowił specjalny protokół uwzględniający terminy rozpatrywania tego typu wniosków. Natomiast Facebook i Twitter przystały jedynie na stworzenie dedykowanego adresu e-mail dla władz krajowych, za pośrednictwem którego będą mogły zgłaszać wnioski dotyczące naruszeń. Nie zadeklarowali jednak ram czasowych ich rozpatrywania.

Wyrok TSUE: Facebook musi kasować zniesławiające komentarzeWyrok TSUE: Facebook musi kasować zniesławiające komentarze Alicja Skibińska

Najważniejszymi postanowieniami spotkania przedstawicieli UE z internetowymi gigantami jest deklaracja zmian wzorów umów we wszystkich wersjach językowych w pierwszym kwartale 2018 r. Będą one dotyczyły m.in.: • warunków świadczenia usług, ograniczających lub zupełnie wykluczających odpowiedzialność operatorów sieci związaną z funkcjonowaniem serwisu; • warunków, zgodnie z którymi konsumenci zmuszani są do rezygnacji z obowiązujących w UE praw konsumenckich, takich jak prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w internecie; • warunków, które pozbawiają konsumentów prawa do skierowania sprawy do sądu w państwie członkowskim zamieszkania i wymuszają stosowanie prawa obowiązującego w Kalifornii; • warunków, zgodnie z którymi platforma zwolniona jest z obowiązku oznaczania informacji handlowych i treści sponsorowanych.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: prawo
Udostępnij: