Funkcjonalność treści cyfrowych

Funkcjonalność treści cyfrowych
Anna Stępniewska 6 marca 2014

W wypadku, gdy przedmiotem zamówienia są treści cyfrowe, a więc wszelkiego rodzaju oprogramowanie komputerowe, czy też pliki elektroniczne, konsument powinien zostać poinformowany o wszystkich funkcjonalnością danych treści cyfrowych.

Przykładem funkcjonalności w przypadku oprogramowania może być informacja, że jest to edytor tekstów, program do grafiki wektorowej, program do obróbki zdjęć. Chodzi o wskazanie celu w jakim konsument może wykorzystać daną treść cyfrową. Nie ma konieczności wymieniania całej listy poszczególnych funkcji jakie udostępnia dany program – wystarczy wskazanie ogólnej funkcjonalności danego oprogramowania.

Informacja na temat funkcjonalności treści cyfrowych powinna znaleźć się w ramach kart poszczególnych produktów, tak by konsument miał możliwość zapoznać się z tymi informacjami przed złożeniem zamówienia na konkretną treść cyfrową.

Środki ochrony

Jeśli treści cyfrowe są w jakikolwiek sposób chronione, konsument powinien być świadomy trybu w jakim powinny być one użytkowane.

Przykładem może być zabezpieczenie DRM lub konieczność autoryzacji kopii programu za pośrednictwem internetu, przy każdorazowym jego uruchomieniu.

Informacja na temat zabezpieczeń treści cyfrowych powinna znaleźć się w ramach kart poszczególnych produktów, tak by konsument miał możliwość zapoznać się z tymi informacjami przed złożeniem zamówienia na konkretną treść cyfrową.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: