Jednolity Rynek Cyfrowy dla Unii Europejskiej – jakie zmiany proponuje KE?

Komisja Europejska pracuje nad strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Unii Europejskiej. Realizacja tej strategii ma przyczynić się do stworzenia w Unii Europejskiej spójnego, zintegrowanego cyfrowo organizmu gospodarczego. Zmiany zakładają zniesienie barier dla cyfrowego rozwoju UE i stworzenie prawdziwe jednolitego rynku, który pozwoli firmom europejskim na czerpanie korzyści płynących z istnienia dużego, europejskiego rynku, umożliwiając podjęcie równej konkurencji z globalnymi liderami gospodarki cyfrowej.

Jednolity Rynek Cyfrowy dla Unii Europejskiej – jakie zmiany proponuje KE?
Anna Stępniewska 23 lipca 2015

Strategia rewolucji cyfrowej zakłada wdrożenie do końca 2016 roku 3 filarów składających się z 16 inicjatyw. Filary te mają polegać na:

  • zwiększeniu dostępu konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług w internecie w całej UE, poprzez zniesienie barier w transgranicznej działalności internetowej;
  • stworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju sieci i usług cyfrowych poprzez wprowadzenie ultraszybkiej, bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury a także przygotowanie odpowiednich warunków prawnych do wspierania i rozwijania innowacji i uczciwej konkurencji;
  • maksymalizacji wzrostu gospodarczego generowanego przez europejską gospodarkę cyfrową, co wymaga inwestycji w infrastrukturę ICT (Information and Communication Technologies), głównie w  takie technologie jak chmura obliczeniowa i duże zbiory danych oraz badań i innowacji, które zwiększą konkurencyjność przemysłową, doprowadzą do poprawy poziomu usług publicznych a także poszerzą krąg osób korzystających z gospodarki cyfrowej i wpłynąłna poprawę ich umiejętności.

Komisja Europejska zapowiada, że urzeczywistnienie Jednolitego Rynku Cyfrowego może zapewnić w Europie dodatkowy wzrost gospodarczy o wartości nawet 250 mld EUR w trakcie obecnej kadencji Komisji Europejskiej oraz stworzenie kilkuset tysięcy nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych osób, co przyczyni się do dynamicznego, technologicznego rozwoju społeczeństwa.

Polska popiera wprowadzenie strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, zaznaczając jednocześnie, że punktem centralnym strategii musi być obywatel, konsument i użytkownik internetu. Dlatego też, eliminując istniejące bariery, w strategii należy przewidzieć takie rozwiązania, które odpowiedzą na potrzeby i oczekiwania obywateli UE.

Korzyści nie tylko dla konsumentów

Z perspektywy konsumentów realizacja strategii oznacza większy wybór i dostęp do towarów, treści i usług elektronicznych oraz możliwość korzystania z szybkiej, bezpiecznej i niepodzielonej sieci internetowej. Przedsiębiorcom Jednolity Rynek Cyfrowy powinien zapewnić możliwość łatwiejszego, szybszego i tańszego dotarcia do setek milionów konsumentów na wspólnym rynku. Likwidacja barier dla funkcjonowania na Jednolitym Rynku Cyfrowym daje bowiem szansę na przyśpieszenie wzrostu liczy przedsiębiorstw, zarówno z samej branży technologii komunikacyjno-informacyjnych, jak i pozostałych sektorów gospodarki, dla których wykorzystanie takich technologii jest szansą na modernizację metod produkcji, czy świadczenia usług.

W związku z tym, że tempo prac na strategią jest bardzo szybkie, data jej ukończenia przewidziana jest na koniec 2015 r. 

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: