Kodeks dobrych praktyk

W ramach poszczególnych branż mogą funkcjonować dokumenty zwane „Kodeksami dobrych praktyk”. Ich definicję wskazuje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Kodeks dobrych praktyk
Anna Stępniewska 6 marca 2014

Kodeks dobrych praktyk to: „zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.”

Jeśli przedsiębiorca jest związany kodeksem dobrych praktyk powinien poinformować o tym fakcie konsumenta, który zawiera z nim umowę. Informacja o kodeksie i jego treści powinna być zamieszczona na stronie internetowej tak, by każdy klient lub użytkownik mógł się z nią zapoznać. Może to być strona informacyjna pod nazwą np. „Kodeks” lub „Kodeks dobrych praktyk”.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: