nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Jak dostosować sklep do ustawy konsumenckiej

Kodeks dobrych praktyk

Artykuł Kodeks dobrych praktyk
Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 06 marca 2014

W ramach poszczególnych branż mogą funkcjonować dokumenty zwane „Kodeksami dobrych praktyk”. Ich definicję wskazuje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Kodeks dobrych praktyk to: „zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.”

Jeśli przedsiębiorca jest związany kodeksem dobrych praktyk powinien poinformować o tym fakcie konsumenta, który zawiera z nim umowę. Informacja o kodeksie i jego treści powinna być zamieszczona na stronie internetowej tak, by każdy klient lub użytkownik mógł się z nią zapoznać. Może to być strona informacyjna pod nazwą np. „Kodeks” lub „Kodeks dobrych praktyk”.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu