nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Jak dostosować sklep do ustawy konsumenckiej

Konieczność stosowania SSL w sklepie

Artykuł Konieczność stosowania SSL w sklepie
Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 06 marca 2014

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, połączenie podczas którego przesyłane są dane osobowe powinno być szyfrowane.

W praktyce oznacza to konieczność zastosowania certyfikatu SSL i wymuszanie połączenia szyfrowanego (https) w momencie podawania danych przez klienta. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, każde przekazanie danych osobowych, a więc także podanie swojego adresu e-mail powinno być objęte szyfrowaniem.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu