Koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość z punktu widzenia konsumenta

W przypadku zakupów przez internet, konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Wynika to z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Zgodnie z powyższym aktem prawnym: „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.”

Koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość z punktu widzenia konsumenta
Rafał Stępniewski 15 stycznia 2018

Jest to zapis dotyczący wszystkich sprzedawców sklepów internetowych, zawierających umowy z Konsumentami. Ponadto, muszą oni informować swoich klientów (konsumentów) o możliwości odstąpienia od umowy. W przypadku braku stosownej informacji, czas na zwrot wydłuża się co do zasady o 12 miesięcy. Oczywiście należy pamiętać o tym, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

Czym są bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy?

Jak wynika z art. 34 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) z dnia 30.05.2014 r., w przypadku zwrotu towaru „Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (…)”. Co to oznacza w praktyce? W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, konsument musi ponieść koszty odesłania go do sklepu. Sprzedawca nie może egzekwować od konsumenta dodatkowych opłat związanych z przyjęciem, czy rozpakowaniem towaru. Wyżej wspomniana ustawa określa także dwie sytuacje, w których  konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysyłką towaru do sprzedawcy:

  • zdarza się, że przedsiębiorcy biorą ten obowiązek na siebie. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku sklepów odzieżowych oferujących bezpłatny zwrot;
  • jeśli sprzedawca nie wywiąże się z obowiązku poinformowania konsumenta o konieczności poniesienia przez niego bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (tj. jej przesłania do Sprzedawcy).

Zwrot towaru a koszty przedsiębiorcy

Art. 34 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) mówi o tym, że jeśli konsument odstąpił od umowy, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić mu wszystkie dokonane płatności w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Warto jednak zaznaczyć, że przedsiębiorca zwraca koszty stanowiące równowartość najtańszego, zwykłego sposobu doręczenia przesyłki do klienta. Powyższe dotyczy sytuacji, gdy konsument miał do wyboru więcej niż jedną opcję dostawy. Jeśli konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez przedsiębiorcę, np. droższą przesyłkę kurierską zamiast tańszej pocztowej, to przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Odbiór osobisty a zwrot kosztów dostawy

Z uwagi na fakt, że odbiór osobisty nie stanowi sposobu dostarczenia rzeczy, nie należy brać go pod uwagę podczas identyfikacji zwykłego, najtańszego sposobu dostawy. W związku z powyższym, jeśli konsument miał do wyboru 3 opcje dostawy: odbiór osobisty, przesyłkę pocztową (12 zł) oraz przesyłkę kurierską (20 zł), i wybrał przesyłkę kurierską, wówczas przedsiębiorca zwraca mu koszt najtańszej zaproponowanej opcji dostarczenia towaru, a więc 12 zł.

Darmowa wysyłka a zwrot kosztów dostawy

Oferowaną przez sprzedawcę darmową opcję dostawy towaru należy traktować jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument z opcji dostawy wybrał jednak inną, odpłatną (np. przesyłkę kurierską w cenie 10 złotych), to po odstąpieniu przez niego od umowy sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu tych kosztów.

Jednocześnie, zdarzają się sytuacje, w których sprzedawcy próbują bezprawnie obarczyć konsumenta kosztami wysyłki. Zgodnie z prawem, kwota podlegająca zwrotowi na rzecz konsumenta,  nie może zostać pomniejszona o koszty pierwotnej, darmowej dla Konsumenta wysyłki, poniesione przez sprzedawcę.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Paczkomaty a kwestie zwrotów

Zwroty w paczkomatach są obsługiwane przez serwis szybkiezwroty.pl. Można go zintegrować ze sklepem lub korzystać z niego bezpośrednio na stronie internetowej. W przypadku odstąpienia od umowy, klient wypełnia stosowny formularz, następnie sklep zatwierdza procedurę zwrotu, a klient otrzymuje kod umożliwiający nadanie paczki bezpośrednio do sklepu. Procedura zwrotu jest bezpłatna.

Sposób zapłaty

Jak wynika z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), sprzedawca musi zwrócić konsumentowi koszty zakupu rzeczy i koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że zgodził się on w sposób wyraźny na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.

Konsument ma z kolei obowiązek niezwłocznego zwrócenia rzeczy przedsiębiorcy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Dni kalendarzowe czy dni robocze, czyli jak obliczamy bieg terminów?Dni kalendarzowe czy dni robocze, czyli jak obliczamy bieg terminów? Anna Stępniewska

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: