Nowy szef GIODO wybrany

Dr Edyta Bielak-Jomaa została wybrana nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tę będzie pełnić przez najbliższe cztery lata. Za jej kandydaturą, zaproponowaną przez Platformę Obywatelską, głosowało 236 posłów.

Nowy szef GIODO wybrany
Anna Stępniewska 10 kwietnia 2015

Dr Edyta Bielak-Jomaa została wybrana nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tę będzie pełnić przez najbliższe cztery lata. Za jej kandydaturą, zaproponowaną przez Platformę Obywatelską, głosowało 236 posłów.

W czwartek 9 kwietnia, decyzją Sejmu, wybrano nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Została nim dr Edyta Bielak-Jomaa, doktor nauk prawnych z Uniwersytetu Łódzkiego. Głosowało na nią 236 posłów, podczas gdy zgłoszony przez posłów SLD i niezrzeszonych Sylwester Marcin Królak uzyskał 39 glosów.

Funkcja w GIODO wreszcie obsadzona

GIODO nie miało szefa od połowy grudnia. Dotychczasowy inspektor, dr Wojciech Wiewiórski, objął stanowisko zastępcy europejskiego inspektora danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych nie określa terminu wyboru nowego GIODO, ale politycy byli coraz bardziej krytykowani za brak obsadzonego urzędu. Od odejścia wcześniejszego inspektora instytucją kierował zastępca GIODO, minister Andrzej Lewiński. Wreszcie urząd obejmie dr Edyta Bielak-Jomaa.

Dr Edyta Bielak-Jomaa od 2003 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 roku, na tym samym wydziale, kieruje Podyplomowymi Studiami Ochrony Danych Osobowych. Ponadto prowadzi zajęcia związane z ochroną danych osobowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. Organizowała konferencje naukowe dotyczące delikatnych zagadnień w kontekście ochrony danych osobowych, np. działalności szpitali czy kościołów i innych związków wyznaniowych.

Kadencja szefa GIODO trwa cztery. Jedna osoba może pełnić to stanowisko maksymalnie przez dwie kadencje. Główną rolą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest kontrolowanie zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy, prowadzenie rejestru baz danych, wydawanie decyzji administracyjnych, rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. GIODO jest wybierany i odwoływany przez Sejm za zgodą Senatu, bezwzględną większością głosów.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: