Podsumowanie rejestru klazul niedozwolonych za 2012 r

  W naszej bazie wiedzy zamieściliśmy podsumowanie rejestru klauzul niedozwolonych, który prowadzi UOKiK. Zapraszamy do zapoznania się z naszą analizą oraz wyjaśnieniami na podstawie jakich przepisów zapisy regulaminów są klasyfikowane jako klauzule niedozwolone. Analiza wykazuje, że 75% ukaranych przedsiębiorców mogło uniknąć sprawy przed SOKiK i wpisu do rejestru. Zamieszczone przez nich błędne zapisy w regulaminach od dawna widnieją w rejestrach UOKiK jako klauzula niedozwolona.  

Podsumowanie rejestru klazul niedozwolonych za 2012 r
Anna Stępniewska 11 stycznia 2013

W naszej bazie wiedzy zamieściliśmy podsumowanie rejestru klauzul niedozwolonych za rok 2012. Rejestr jest prowadzony przez UOKiK na podstawie wyroków SOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Naszą analizę podzieliliśmy na 5 głównych obszarów, w których notorycznie przedsiębiorcy popełniają błędy w zapisach regulaminów.

Są to właściwość sądu w przypadku sporu, jednostronne wprowadzanie zmian w regulaminie, zwolnienia i wyłączenia z odpowiedzialności, prawa i obowiązki w zakresie zwrotów, rozpatrywanie reklamacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą analizą oraz wyjaśnieniami na podstawie jakich przepisów zapisy regulaminów są klasyfikowane jako klauzule niedozwolone.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: