Zmiany przepisów prawa w zakresie handlu w Internecie – część I

Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o numerze 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. zobowiązuje kraje członkowskie do przełożenia wszystkich jej wymogów na lokalne prawo do dnia 13 grudnia 2013 r. Data ta jest terminem do którego Polska jako państwo członkowskie ma obowiązek zmiany przepisów prawa w zakresie sprzedaży na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorcy. Sklepy internetowe będą musiały wprowadzić zmiany w komunikacji do klienta oraz dokonać zmian regulaminów.

Zmiany przepisów prawa w zakresie handlu w Internecie – część I
Anna Stępniewska 17 grudnia 2012

Kogo dotyczą zmiany

Zmiany dotyczą nie tylko handlu w Internecie, ale również świadczenia usług drogą elektroniczną. Będą miały one wpływ na prawa i obowiązki zarówno sprzedawców prowadzących sklepy internetowe jak i na usługodawców, którzy prowadzą serwisy internetowe. Sama dyrektywa ma znacznie szerszy zakres, ponieważ reguluje również sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy, w szczególności dotyczy sprzedaży bezpośredniej.

Harmonizacja, czyli wspólne zasady dla wszystkich w Unii Europejskiej

Główną ideą dyrektywy jest pełna harmonizacja praw i obowiązków zarówno sprzedawców, usługodawców jak i konsumentów. Harmonizacja oznacza, że na poziomie Unii Europejskiej będą obowiązywać te same przepisy prawa w/w zakresie. Poprzednia dyrektywa określała pewne minimum jakie musi być spełnione, ale każde z państw UE mogło dać coś więcej.

Dla przykładu: minimalny czas na odstąpienie od umowy (zwrot towaru), wynosi 7 dni roboczych. Obecne przepisy prawa polskiego mówią o 10 dniach kalendarzowych. Nowa dyrektywa mówi wprost: ma być 14 dni kalendarzowych – nie mniej i nie więcej.

Bez wątpienia harmonizacja niesie dużo dobrego dla obu stron, zarówno dla sprzedawców internetowych jak i dla konsumentów.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Korzyści dla Sprzedawcy/Usługodawcy

Jeżeli w dniu dzisiejszym w polskim sklepie internetowym zakupu dokonuje konsument z innego kraju UE, sprzedawcę obowiązuje prawo ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta. Oczywistym jest, że w praktyce jest to mało realne, aby znać przepisy każdego z 27 państw członkowskich, zwłaszcza jeżeli sklep nie jest dużym podmiotem gospodarczym. Po wdrożeniu nowej dyrektywy, każdego będą obowiązywały te same zasady.

Korzyści dla Konsumenta

Z punktu widzenia konsumenta, który mając pewne doświadczenie w zakupach internetowych na rodzimym rynku, który zna swoje prawa wynikające z polskich przepisów, który chciałby dokonać zakupu w sklepie z siedzibą na terenie UE, zniknie obawa przed nieznajomością przepisów innych krajów UE. Nowa dyrektywa wnosi wiele zmian w zakresie informowania konsumenta o jego prawach, o ewentualnych kosztach dając dzięki temu pełną przejrzystość całego procesu sprzedaży. Dodatkowo zobowiązuje przedsiębiorców do niestosowania sztucznych barier, w postaci zawyżania kosztów, czy to kanałów płatności, czy chociażby kosztów połączeń telefonicznych, gdy konsument chce się skontaktować ze sklepem.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Jak się przygotować?

Zmiany, jakie czekają sprzedawców, będą w kilku obszarach.

Po pierwsze, będą oni musieli poznać nowe przepisy prawa i je stosować.

Po drugie, prawdopodobnie zmian będzie wymagało oprogramowanie samego sklepu internetowego, a tak naprawdę komunikacji jaka będzie musiała być wprowadzona, by spełnić szereg obowiązków informacyjnych.

Po trzecie, zmiana regulaminu sklepu internetowego, który będzie musiał odzwierciedlać nowe przepisy oraz nową komunikację.

W najbliższym czasie opublikujemy kolejne części naszej analizy zmian jakie czekają sprzedawców i usługodawców wynikających z nowej dyrektywy.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: