Potwierdzenie obowiązków informacyjnych

Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta sprzedawca musi zgodnie z art. 21 ustawy potwierdzić na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy na odległość, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje w szczególności informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy (wspomniane obowiązki informacyjne), chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.

Potwierdzenie obowiązków informacyjnych
Anna Stępniewska 6 marca 2014

W praktyce, aby dobrze wykonać ten obowiązek należy po złożonym zamówieniu, a przed dostarczeniem towaru, wysłać do konsumenta e-mail, który będzie zawierał wszystkie informacje wynikające z obowiązków informacyjnych. W wiadomości e-mail może być załączony na przykład plik w formacie PDF zawierający niezbędne treści.

 • Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dowodowy wywiązania się z obowiązków informacyjnych.
 • Brak potwierdzenia obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku może skutkować karą grzywny.
 • Brak potwierdzenia obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku skutkuje m. in. możliwością odstąpienia przez konsumenta od umowy w ciągu 12 miesięcy i brakiem odpowiedzialności konsumenta, za ubytek wartości zwracanego towaru.
 • Brak potwierdzenia obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku skutkuje również możliwością odstąpienia konsumenta od umowy, której przedmiotem jest treść cyfrowa. W praktyce oznacza to, że konsument będzie w posiadaniu np. pliku video, mp3, a przedsiębiorca będzie musiał dokonać zwrotu płatności.

Obowiązki możemy podzielić na dwie kategorie:

 • Informacje zmienne – wszelkie informacje, które są różne dla różnych zamówień, w szczególności cechy towaru, jego cena, wybrany środek dostawy.
 • Informacje stałe – wszelkie informacje, które są takie same dla różnych zamówień, w szczególności dane sprzedawcy, informacja o prawie do odstąpienia.

Potwierdzenie informacji zmiennych polega na dołączeniu do przesyłki z towarem lub wysłaniu mailem dowodu sprzedaży, który będzie obejmował informację o:

 1. Głównych cechach świadczenia (rodzaj towaru, model, istotne cechy identyfikujące). W tym wypadku wystarczy odpowiednio podana nazwa towaru. Jeśli będzie zawierać w sobie np. nazwę modelu, firmę producenta, wymiar lub rozmiar i kolor, wypełni obowiązek poinformowania konsumenta o cechach zakupionego towaru.
 2. Łącznej cenie towaru wraz ze wszystkimi elementami składowymi i kosztem transportu czy kosztem dokonania opłaty. Istotne jest, aby konsument otrzymał informację o pełnych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną umową.
 3. Wybranym przez konsumenta sposobie zapłaty i wiadomość o terminie jaki ma na jej dokonanie.
 4. Wybranym przez konsumenta sposobie i terminie realizacji świadczenia, a więc sposobie dostawy i terminie w jakim przesyłka znajdzie się u klienta liczonym od chwili zawarcia umowy.
 5. Istnieniu i zakresie gwarancji. W praktyce najlepszym rozwiązaniem będzie w tym wypadku przesłanie klientowi karty gwarancyjnej dotyczącej konkretnego, wybranego przez niego produktu. Warto zaznaczyć, że o ile informacja dotycząca prawa do odstąpienia została zaliczona do informacji stałych, może zdarzyć się, że przedmiotem umowy sprzedaży będzie towar, którego odesłanie w ramach odstąpienia od umowy będzie problematyczne i kosztowne. W takim wypadku konsument powinien zostać poinformowany o koszcie zwrotu takiego towaru, a jeśli nie da się go wyliczyć, przynajmniej o szacunkowym koszcie przesyłki.

Dodatkowo powinni Państwo na trwałym nośniku potwierdzić następujące stałe informacje niezmienne względem zamówienia:

 • Załącznik nr 1 – część stała — potwierdzenie informacji stałych polega na dołączeniu do przesyłki z towarem lub wysłaniu mailem przygotowanego zestawu informacji;
 • Załącznik nr 2 – informacje o prawie do odstąpienia;
 • Załącznik nr 3 – wzór formularza odstąpią od umowy.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: