nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Jak dostosować sklep do ustawy konsumenckiej

Potwierdzenie obowiązków informacyjnych

Artykuł Potwierdzenie obowiązków informacyjnych
Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 06 marca 2014

Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta sprzedawca musi zgodnie z art. 21 ustawy potwierdzić na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy na odległość, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje w szczególności informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy (wspomniane obowiązki informacyjne), chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.

W praktyce, aby dobrze wykonać ten obowiązek należy po złożonym zamówieniu, a przed dostarczeniem towaru, wysłać do konsumenta e-mail, który będzie zawierał wszystkie informacje wynikające z obowiązków informacyjnych. W wiadomości e-mail może być załączony na przykład plik w formacie PDF zawierający niezbędne treści.

 • Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dowodowy wywiązania się z obowiązków informacyjnych.
 • Brak potwierdzenia obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku może skutkować karą grzywny.
 • Brak potwierdzenia obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku skutkuje m. in. możliwością odstąpienia przez konsumenta od umowy w ciągu 12 miesięcy i brakiem odpowiedzialności konsumenta, za ubytek wartości zwracanego towaru.
 • Brak potwierdzenia obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku skutkuje również możliwością odstąpienia konsumenta od umowy, której przedmiotem jest treść cyfrowa. W praktyce oznacza to, że konsument będzie w posiadaniu np. pliku video, mp3, a przedsiębiorca będzie musiał dokonać zwrotu płatności.

Obowiązki możemy podzielić na dwie kategorie:

 • Informacje zmienne – wszelkie informacje, które są różne dla różnych zamówień, w szczególności cechy towaru, jego cena, wybrany środek dostawy.
 • Informacje stałe – wszelkie informacje, które są takie same dla różnych zamówień, w szczególności dane sprzedawcy, informacja o prawie do odstąpienia.

Potwierdzenie informacji zmiennych polega na dołączeniu do przesyłki z towarem lub wysłaniu mailem dowodu sprzedaży, który będzie obejmował informację o:

 1. Głównych cechach świadczenia (rodzaj towaru, model, istotne cechy identyfikujące). W tym wypadku wystarczy odpowiednio podana nazwa towaru. Jeśli będzie zawierać w sobie np. nazwę modelu, firmę producenta, wymiar lub rozmiar i kolor, wypełni obowiązek poinformowania konsumenta o cechach zakupionego towaru.
 2. Łącznej cenie towaru wraz ze wszystkimi elementami składowymi i kosztem transportu czy kosztem dokonania opłaty. Istotne jest, aby konsument otrzymał informację o pełnych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną umową.
 3. Wybranym przez konsumenta sposobie zapłaty i wiadomość o terminie jaki ma na jej dokonanie.
 4. Wybranym przez konsumenta sposobie i terminie realizacji świadczenia, a więc sposobie dostawy i terminie w jakim przesyłka znajdzie się u klienta liczonym od chwili zawarcia umowy.
 5. Istnieniu i zakresie gwarancji. W praktyce najlepszym rozwiązaniem będzie w tym wypadku przesłanie klientowi karty gwarancyjnej dotyczącej konkretnego, wybranego przez niego produktu. Warto zaznaczyć, że o ile informacja dotycząca prawa do odstąpienia została zaliczona do informacji stałych, może zdarzyć się, że przedmiotem umowy sprzedaży będzie towar, którego odesłanie w ramach odstąpienia od umowy będzie problematyczne i kosztowne. W takim wypadku konsument powinien zostać poinformowany o koszcie zwrotu takiego towaru, a jeśli nie da się go wyliczyć, przynajmniej o szacunkowym koszcie przesyłki.

Dodatkowo powinni Państwo na trwałym nośniku potwierdzić następujące stałe informacje niezmienne względem zamówienia:

 • Załącznik nr 1 – część stała - potwierdzenie informacji stałych polega na dołączeniu do przesyłki z towarem lub wysłaniu mailem przygotowanego zestawu informacji;
 • Załącznik nr 2 – informacje o prawie do odstąpienia;
 • Załącznik nr 3 – wzór formularza odstąpią od umowy.
Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu