Potwierdzenie z obowiązkiem zapłaty

Potwierdzenie z obowiązkiem zapłaty
Anna Stępniewska 6 marca 2014

Ustawa określa konkretne wymagania odnośnie przycisku, za pośrednictwem, którego składane jest zamówienie. Dotyczy to zamówienia zarówno towarów jak i usług.

Art. 17 Ustawy o prawach konsumenta

Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

Powyżej wskazany przepis określa nazwę przycisku za pośrednictwem którego dochodzi do złożenia zamówienia, co wiąże się z obowiązkiem dokonania płatności przez konsumenta. Sformułowanie użyte w kontekście sklepów internetowych wydaje się dość kuriozalne, ale jego zastosowanie bez wątpienia ujednolici komunikację z konsumentem w wielu sklepach internetowych i pomoże uniknąć sytuacji, gdzie klient nie ma świadomości kiedy składa zamówienie.

Ustawa dopuszcza stosowanie innych równoważnych i jednoznacznych sformułowań. Przykładem takiej komunikacji może być sformułowanie „Zamawiam i płacę”, z którego wynikają obie przesłanki tj. złożenia zamówienia i obowiązek zapłaty.

Nowe przepisy z punktu widzenia konsumenta są istotne zwłaszcza przy serwisach internetowych, gdzie dochodziło do wielu naruszeń, gdy konsument np. zakładał bezpłatne testowe konto, które po okresie 14 dni przy braku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stawało się kontem płatnym. Dzięki nowym przepisom praktyki takie będą nieskuteczne.

Nie jest dopuszczalny model, gdzie przycisk będzie miał nazwę np. „Zamówienie”, a pod nim znajdzie się zapis „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Ustawa wprost wskazuje na to, że jeżeli przycisk służy do złożenia zamówienia, to ma mieć on konkretną nazwę. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych w ust. 3, umowa nie zostaje zawarta.

W praktyce oznacza to, że jeżeli zabraknie przycisku o wskazanej nazwie konsument może wystąpić o zwrot płatności, której dokonał, a sama umowa sprzedaży lub świadczenia usług okaże się nieważna.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: