Spory w e-commerce łatwiejsze do rozwiązania w 2016 roku

Już wkrótce sprawy dotyczące konsumentów i przedsiębiorców nie będą się musiały kończyć wieloletnimi bataliami w sądzie. A wszystko dzięki specjalnej platformie online do rozstrzygania sporów zarówno w kraju jak i za granicą.

Spory w e-commerce łatwiejsze do rozwiązania w 2016 roku
Anna Stępniewska 26 listopada 2015

Już wkrótce sprawy dotyczące konsumentów i przedsiębiorców nie będą się musiały kończyć wieloletnimi bataliami w sądzie. A wszystko dzięki specjalnej platformie online do rozstrzygania sporów zarówno w kraju jak i za granicą.

Pojawienie się specjalnej platformy sprawi, że spory z e-sklepami będą rozwiązywane szybciej niż w przypadku załatwiania sprawy drogą sądową. To pozwoli na zaoszczędzenie nie tylko czasu, ale i nerwów.

ADR i ODR – sposób na kłopoty w e-handlu

Terminem Alternative Dispute Resolution (ADR) określa się czynności wykorzystywane przede wszystkim w konfliktach, do których doszło pomiędzy przedsiębiorcą  i konsumentem. Prowadzone są bez udziału sądu, którego powinności przejmuje np. mediator – występujący w roli niezależnej osoby trzeciej. Platforma, która zacznie działać w kolejnym roku – zostanie połączona elektronicznie z krajowymi podmiotami ADR powołanymi i notyfikowanymi przez Komisję Europejską zgodnie z najnowszymi przepisami. Na krajowych podmiotach ADR spocznie odpowiedzialność za rozpatrywanie poszczególnych sporów umownych przekazanych im przez platformę. Warto zaznaczyć, że do ADR  należą m. in. komisje skargowe oraz mediacje. Z kolei Online Dispute Resolution (ODR)  – to rozwiązywanie sporów drogą sieciową przy użyciu platformy internetowej pośredniczącej między inicjatorem sporu (konsumentem), a odpowiednim podmiotem rozstrzygającym w ramach ADR. Dotyczy to konfliktów wynikających z transakcji internetowych.  System ODR będzie skuteczny dzięki zestawowi wspólnych zasad, w myśl których m.in. krajowe punkty kontaktowe będą spełniać rolę doradców ds. ODR. Na przedstawienie wymaganego rozwiązania  ustalono limit 30 dni.  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich – europejska platforma ODR ma umożliwiać szybkie, skuteczne i bezstronne  pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Jakie płyną z tego korzyści?

Jest ich wiele. Po pierwsze konsumenci będą otrzymywać w dokumentach pełne informacje o systemie ADR właściwym do rozpatrzenia ich sporu umownego, a podmioty ADR wysokiej jakości staną się dostępne dla wszystkich konsumenckich problemów umownych w całej UE. Dodatkowo osoby kupujące przez internet w innych krajach UE oraz przedsiębiorcy sprzedający towary za granicą wewnątrz UE będą mogli rozstrzygać swoje konflikty umowne bezpośrednio w sieci.

Co dalej?

Planowany jest dalszy rozwój i poszukiwanie  alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), a w konsekwencji jeszcze lepsza możliwość dochodzenia roszczeń konsumentów, też na poziomie unijnym dzięki internetowej platformie ODR. Od stycznia 2016r. rozpocznie funkcjonowanie ODR, a już niebawem dojdzie do implementacji Dyrektywy ADR (projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).  Każdy sklep internetowy staje obecnie przed koniecznością wprowadzenia nowych obowiązków informacyjnych. Wszystko po to, aby sprzedawcy rozwiązywali problemy polubownie, a  konsumenci wiedzieli o takiej możliwości.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: