UOKiK uruchomił bazę wyroków sądowych

Na stronie internetowej UOKiK działa już wyszukiwarka, a zarazem baza wyroków sądowych. Znaleźć można w niej informacje o każdym rozstrzygnięciu, które nastąpiło po 1 września bieżącego roku w sprawach, które dotyczyły m.in. naruszania interesów wspólnych, kontroli koncentracji oraz działań ograniczających konkurencję, wydanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, Sąd Najwyższy oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (SOKiK).

UOKiK uruchomił bazę wyroków sądowych
Anna Stępniewska 12 listopada 2015

Na stronie internetowej UOKiK działa już wyszukiwarka, a zarazem baza wyroków sądowych.  Znaleźć można w niej informacje o każdym rozstrzygnięciu, które nastąpiło po 1 września bieżącego roku w sprawach, które dotyczyły m.in. naruszania interesów wspólnych, kontroli koncentracji oraz działań ograniczających konkurencję, wydanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, Sąd Najwyższy oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (SOKiK).

Głównym powodem uruchomienia bazy była kontynuacja polityki wzmacniania przejrzystości działań.  Pomimo, że aktualnie w bazie obecne są wyroki zapadłe po 1 września – planowane jest regularne dopisywanie rozstrzygnięć, które zapadły jeszcze wcześniej. Na początku uzupełniane mają być informacje o decyzjach sądów poprzednich instancji w sprawach, które już teraz znajdziemy  w wyszukiwarce.

Jak korzystać z bazy?

Wchodząc na stronę UOKiK i chcąc skorzystać z bazy – musimy kliknąć w zakładkę „Wyroki”.  Możemy je wyszukiwać np. po nazwach przedsiębiorców, dacie wydania decyzji, czy jej numerze. Wyszukiwarka ma umożliwić również odszukiwanie wyroków po kluczowych słowach. Jest ona zrzeszona  z  bazą decyzji Prezesa UOKiK, co oznacza, że na stronie z decyzją dotyczącą konkretnego tematu znajduje się link do zakładki zawierającej wiadomości o wyrokach dotyczących dokładnie tej samej tematyki. Jeśli decyzja odnosi się do kilku, bądź kilkunastu przedsiębiorców, to informacja o wyroku ma być umieszczana w bazie dla każdego z nich osobno. W sprawach o znaczeniu priorytetowym – poza zamieszczaniem informacji o orzeczeniach sądu  – publikowane mają być dodatkowo komunikaty prasowe. Natomiast szczegóły mówiące o zasadach zamieszczania wyroków znajdują się w dokumencie "Zasady informowania o sprawowaniu sądowej kontroli nad decyzjami Prezesa UOKiK”. 

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Możliwość odwołania się od decyzji Prezesa

Od postanowień Prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a od wyroku SOKiK – apelacja do Sadu Apelacyjnego (SA) w Warszawie. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: