nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog

UOKiK uruchomił bazę wyroków sądowych

Artykuł UOKiK uruchomił bazę wyroków sądowych
Autor: Anna Stępniewska
Data: czwartek, 12 listopada 2015

Na stronie internetowej UOKiK działa już wyszukiwarka, a zarazem baza wyroków sądowych.  Znaleźć można w niej informacje o każdym rozstrzygnięciu, które nastąpiło po 1 września bieżącego roku w sprawach, które dotyczyły m.in. naruszania interesów wspólnych, kontroli koncentracji oraz działań ograniczających konkurencję, wydanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, Sąd Najwyższy oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (SOKiK).

Głównym powodem uruchomienia bazy była kontynuacja polityki wzmacniania przejrzystości działań.  Pomimo, że aktualnie w bazie obecne są wyroki zapadłe po 1 września – planowane jest regularne dopisywanie rozstrzygnięć, które zapadły jeszcze wcześniej. Na początku uzupełniane mają być informacje o decyzjach sądów poprzednich instancji w sprawach, które już teraz znajdziemy  w wyszukiwarce.

Jak korzystać z bazy?

Wchodząc na stronę UOKiK i chcąc skorzystać z bazy – musimy kliknąć w zakładkę „Wyroki”.  Możemy je wyszukiwać np. po nazwach przedsiębiorców, dacie wydania decyzji, czy jej numerze. Wyszukiwarka ma umożliwić również odszukiwanie wyroków po kluczowych słowach. Jest ona zrzeszona  z  bazą decyzji Prezesa UOKiK, co oznacza, że na stronie z decyzją dotyczącą konkretnego tematu znajduje się link do zakładki zawierającej wiadomości o wyrokach dotyczących dokładnie tej samej tematyki. Jeśli decyzja odnosi się do kilku, bądź kilkunastu przedsiębiorców, to informacja o wyroku ma być umieszczana w bazie dla każdego z nich osobno. W sprawach o znaczeniu priorytetowym – poza zamieszczaniem informacji o orzeczeniach sądu  – publikowane mają być dodatkowo komunikaty prasowe. Natomiast szczegóły mówiące o zasadach zamieszczania wyroków znajdują się w dokumencie "Zasady informowania o sprawowaniu sądowej kontroli nad decyzjami Prezesa UOKiK”. 

Możliwość odwołania się od decyzji Prezesa

Od postanowień Prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a od wyroku SOKiK – apelacja do Sadu Apelacyjnego (SA) w Warszawie. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu