Wartość zamówienia

Zgodnie z Ustawą sprzedawca ma obowiązek poinformowania o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

Wartość zamówienia
Anna Stępniewska 6 marca 2014

W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności. Ten rozbudowany obowiązek informacyjny podkreśla konieczność podawania konsumentowi pełnej i ostatecznej ceny kupowanego przez niego towaru lub usługi, wraz ze wszystkim elementami składowymi.

Istotne jest, aby konsument przed złożeniem zamówienia był świadomy wszystkich kosztów jakie będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową.

Prezentowana cena za towar powinna zawierać w sobie wszelkie podatki. Ustawodawca wskazuje, że w ramach udzielanych informacji powinny być podane również koszty transportu jakie jest zobowiązany pokryć konsument.

Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie z różnych względów obliczyć kosztów dostawy, powinien wskazać w podsumowaniu zamówienia, że taki koszt będzie doliczony oraz powinien wskazać sposób liczenia tych kosztów, tak aby konsument był w stanie samodzielnie je wyliczyć, aby był świadomy z jakimi kosztami powinien się liczyć.

Możliwość zamieszczenia odwołania do cennika dostaw może być dużym ułatwieniem dla sklepów internetowych oferujących towary niestandardowe pod względem gabarytów i masy, w wypadku których ciężko jest w pełni zautomatyzować proces wyliczania kosztów dostawy przez funkcjonalności strony internetowej. Wówczas w podsumowaniu zamówienia należy zamieścić treść:

Do zamówienia będzie doliczony koszt dostawy zgodnie z cennikiem dostaw.

Dodatkowo jeżeli konsument będzie musiał ponieść inne koszty, przedsiębiorca ma obowiązek również je podać lub wskazać, że mogą wystąpić.

Przykładem innych kosztów mogą być koszty związane z wybraną przez konsumenta formą płatności.

Sugerujemy, aby uwzględnić w prezentacji podsumowania zamówienia koszty związane z formą płatności. Obecnie w przypadku wyboru płatności za pobraniem zwiększa się koszt takiej dostawy.

Zgodnie z art. 3831 znowelizowanego Kodeksu Cywilnego, przedsiębiorca może obciążyć konsumenta jedynie bezpośrednimi kosztami wybranej formy płatności.

W praktyce oznacza to, że doliczona kwota do zamówienia w zależności od wybranej formy płatności powinna pozostać w bezpośredniej korespondencji z kosztami jakie Państwo ponoszą w związku z taką formą płatności.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: