Zasady odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta o tym, że ma on prawo odstąpić od umowy. Dodatkowo konsument powinien zostać poinformowany także o tym, w jakim terminie może od umowy odstąpić oraz o sposobie w jaki może tego dokonać. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Zasady odstąpienia od umowy
Anna Stępniewska 6 marca 2014

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie do odstąpienia od umowy termin na odstąpienie wydłuża się aż do 12 miesięcy.

Ustawa ujednolica formularz odstąpienia od umowy, nakładając na przedsiębiorców obowiązek informowania konsumentów o obowiązującym wzorze. Należy jednak pamiętać, że konsument może ale nie musi skorzystać z formularza, natomiast przedsiębiorca ma obowiązek taki formularz udostępnić.

Usługi

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa realizowana drogą elektroniczną lub na odległość, wówczas należy uzyskać od konsumenta zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia tej usługi, przed upływem terminu 14 dni, w trakcie których konsument ma możliwość odstąpienia od umowy. Przykładem usługi realizowanej drogą elektroniczną może być sprzedawanie za pośrednictwem strony internetowej abonamentu na dostęp do treści lub funkcji serwisu internetowego. Przykładem usługi realizowanej na odległość może być zlecenie naprawy lub kalibracji urządzenia albo wykonanie tłumaczenia, składane poprzez stronę internetową sklepu.

Jeżeli wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca powinien uzyskać od konsumenta wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie.

W praktyce uzyskanie takiej zgody powinno odbyć się na zasadzie dodania checkboxa w formularzu zamówienia, który konsument musi zaznaczyć. Pole takie powinno być wymagane do złożenia zamówienia. Nie może być domyślnie zaznaczone ani połączone z innymi zgodami.

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni wykonana.

Treści cyfrowe

Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest treść cyfrowa, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzić konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie od niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych, jeśli konsument nie będzie miał w tym przypadku prawa do odstąpienia od umowy.

W praktyce uzyskanie takiej zgody powinno odbyć się na zasadzie dodania checkboxa w formularzu zamówienia, który konsument musi zaznaczyć. Pole takie powinno być wymagane do złożenia zamówienia. Nie może być domyślnie zaznaczone, ani połączone z innymi zgodami. Przed udostępnieniem treści cyfrowej należy przekazać konsumentowi na trwałym nośniku informację o uzyskanej zgodzie.

Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych i przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: