Zwracanie używanego przez konsumenta towaru dawniej i dziś

Kwestia tego, jakie towary ma prawo zwrócić klient sklepów internetowych, będący konsumentem w jakim czasie można to zrobić oraz które umowy są spod tego prawa wyjęte, była już poruszana na naszym blogu. Osobnym zagadnieniem jest jednak fakt, czy konsument może korzystać z zakupionego towaru, a następnie bezproblemowo go zwrócić?

Zwracanie używanego przez konsumenta towaru dawniej i dziś
Rafał Stępniewski 22 listopada 2017

Kwestia tego, jakie towary ma prawo zwrócić klient sklepów internetowych, będący konsumentem w jakim czasie można to zrobić oraz które umowy są spod tego prawa wyjęte, była już poruszana na naszym blogu. Osobnym zagadnieniem jest jednak fakt, czy konsument może korzystać z zakupionego towaru, a następnie bezproblemowo go zwrócić?

Zwykły zarząd

Dla osób, które nie interesują się prawem, termin zamieszczony w nagłówku może wydać się niezrozumiały. Pojawiał się on bowiem w uchylonej już ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Zgodnie z zapisem pojawiającym się w rozdziale 2, artykule 7, punkcie 3:

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Czym jest jednak “zwykły zarząd”? Oznaczał on, że konsument mógł korzystać z zakupionego towaru w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Jak zatem widać — określenie to było bardzo nieprecyzyjne i pozwalało konsumentom używać zakupionych przedmiotów w dosyć szerokim zakresie. Często prowadziło to do nieporozumień i sytuacji, kiedy towar zwracany był do sklepu w stanie nienadającym się do ponownej sprzedaży.

Jednak — to już przeszłość. Ww. ustawa jest już uchylona, a obecnie konsumenci oraz sprzedawcy zobowiązani są przestrzegać zapisów znajdujących się w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Zwrot towarów używanych przez konsumenta według obecnej ustawy

Ustawa o prawach konsumenta w obecnym brzmieniu zawiera zapis o wiele korzystniejszy dla właścicieli sklepów internetowych. Według tego dokumentu klient, który planuje zwrot zakupionego on-line produktu:

[...] ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Z ustawy zniknęło pojęcie “zwykły zarząd” i teraz konsumenci zostali jasno poinformowani, co mogą zrobić z przedmiotem przed jego zwrotem do sklepu. Trudno oczywiście dokładnie wymienić czynności, które są dozwolone przed dokonaniem zwrotu — gdyż będą one różne w zależności od rodzaju zakupionego towaru.

Aby ustalić, co konsument może zrobić z zakupem w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, można wspomóc się wytycznymi Komisji Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprowadzają się one do jednego — klient, który chce przetestować zakupiony przez Internet towar może go sprawdzić na takiej samej zasadzie, jakby robił to w sklepie stacjonarnym. Dla przykładu — sprawdzanie zakupionego w eSklepie miksera ograniczyć się powinno do jego włączenia bez umieszczania składników w pojemniku, ponieważ w innym wypadku zwrot zanieczyszczonego produktu sprawia, że sprzedawca musi go wyczyścić, pomniejszając tym samym kwotę zwrotu dla konsumenta o koszt tego zabiegu.

Korzyści dla sprzedawców internetowych

Dziś sprzedawcy mają więcej możliwości w dochodzeniu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: