Zwrot towaru kupionego przez internet

Zmienione przepisy dotyczące zwrotu produktu zakupionego przez internet obowiązują od prawie dwóch lat. Jednak w dalszym ciągu odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość sprawia sporo problemów – zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu. Dlatego też przypominamy najważniejsze zasady odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru kupionego przez internet
Anna Stępniewska 26 lipca 2016

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje każdemu konsumentowi, który zawarł umowę sprzedaży na odległość. Umowa sprzedaży na odległość to nie tylko ta, którą zawieramy robiąc zakupy przez internet, ale również wyrażenie woli jej zawarcia przez telefon. W obu przypadkach konsumentowi przysługuje określony czas na odstąpienie od umowy.

14 dni na odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta czas ten wynosi 14 dni kalendarzowych od czasu objęcia zamawianej rzeczy w posiadanie (np. odbiór przesyłki ze sklepu internetowego) lub od momentu zawarcia umowy (w przypadku usług). Bardzo istotne jest to, że konsument musi być w wyraźny sposób powiadomiony o prawie do odstąpienia od umowy najpóźniej w momencie wyrażenia woli zawarcia umowy na odległość przez kupującego. W innym wypadku termin odstąpienia od umowy wydłuża się z 14 dni na 12 miesięcy.

Formularz odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi przedsiębiorca musi dostarczyć konsumentowi wzór formularza odstąpienia od umowy. Co ważne, kupujący nie musi jednak z tego formularza skorzystać. Wystarczy, że wyrazi chęć odstąpienia od umowy zawartej telefonicznie lub przez internet. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rekomenduje dwustopniowe odstąpienie od umowy:

 • poinformowanie sprzedającego o odstąpieniu np. telefonicznie lub przez e-mail,
 • odesłanie otrzymanego produktu.

Po otrzymaniu zwróconego towaru, sprzedający ma 14 dni za zwrot kosztów poniesionych przez konsumenta, w tym zwrotu kosztu przesyłki. I właśnie kwestia kosztów dostarczenia produktu sprawia prawdopodobnie najwięcej problemów.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Zwrot kosztów przy odstąpieniu od umowy

Warunki odstąpienia od umowy przyjęte przez ustawodawcę przewidują zwrot kosztu samego produktu oraz zwrot kosztów dostarczenia. Przez koszty dostarczenia rozumie się pierwszą przesyłkę od sprzedającego do kupującego. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zobowiązuje go do odesłania produktu na własny koszt. Co więcej, klient nie musi otrzymać zwrotu za dokładnie taki sposób przesyłki, jaki pierwotnie wybrał. Zgodnie z ustawą sprzedający musi zwrócić konsumentowi kwotę odpowiadającą najtańszemu sposobowi dostawy obowiązującemu w tym sklepie internetowym. Jeśli więc klient wybrał droższą dostawę kurierem, a była możliwość wysłania produktu tańszą przesyłką pocztową, konsument który odstępuje od zawartej umowy, może oczekiwać zwrotu kwoty za tańszy sposób dostawy.

Odesłanie towaru zakupionego przez internet lub telefon

E-przedsiębiorcy często stosują niedozwolone klauzule, jak np. konieczność odesłania produktu w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zawarcia umowy na odległość, konsumentowi przysługuje prawo do obejrzenia i sprawdzenia towaru, na takich samych zasadach, jakby dokonywał zakupu w sklepie stacjonarnym. Jeśli jednak zwracany towar nosi ślady użytkowania, wykraczające poza standardowe sprawdzenie produktu, sprzedający może wymagać od konsumenta proporcjonalnego pokrycia strat.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Ogólnie mówiąc, konsument zawsze może odstąpić od umowy zawartej na odległość. Ustawodawca przewidział jednak listę wyjątków od tej zasady. A zatem, zwrot nie jest możliwy, gdy:

 • wykonanie umowy nastąpiło w całości przed upływem czasu na odstąpienie, jeśli jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia klient udzielił na takie działanie wyraźnej zgody,
 • cena produktu/usługi jest zmienna (zależy od wahań na rynku finansowym) i nie podlega kontroli przez sprzedającego,
 • zamawiane produkty zostały wyprodukowane według zindywidualizowanych wytycznych klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb,
 • produkty mają krótki termin przydatności lub/i szybko ulegają zepsuciu,
 • produkty znajdują się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych,
 • wybrane produkty są nierozłącznie połączone z innymi produktami,
 • zamówienie dotyczy napojów alkoholowych, których dostawa jest możliwa po min. 30 dniach od złożenia zamówienia i, których cena zależy od wahań rynkowych, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli,
 • zamawiane programy komputerowe, nagrania dźwiękowe/wizualne znajdowały się w zapieczętowanych opakowaniach, które zostało otwarte przez klienta,
 • zamówienie dotyczy gazet i czasopism, ale nie prenumeraty,
 • zawarcie umowy dotyczy rezerwacji towaru lub/i usługi (np. najem mieszkania/samochodu, bilety na wydarzenia rozrywkowe),
 • umowa dotyczy treści cyfrowych dostarczonych nie na nośniku materialnym, których przekazanie odbyło się przed upływem czasu na odstąpienie po wyrażeniu zgody konsumenta i wcześniejszym poinformowaniu klienta o utracie prawa do odstąpienia.

Czy sprzedawca może nie przyjąć towaru w ramach zwrotuCzy sprzedawca może nie przyjąć towaru w ramach zwrotu Anna Stępniewska

  Czy ten artykuł był przydatny?

  Tagi:
  Udostępnij: