Podstawy reklamacji

Rękojmia

Sprzedając towar klient co do zasady ma 2 lata na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli wystąpi wada towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy, to sprzedawca musi wykazać, że wada nie jest w towarze, ale w złym użytkowaniu. W przypadku wystąpienia wady w 2. roku używania towaru, to na kliencie ciąży obowiązek wykazania, że wada towaru nie nastąpiła z jego winy, a jest następstwem źle wykonanego towaru.

Podstawy reklamacji

Gwarancja

To dodatkowe świadczenie dla klienta, które może dać producent, dystrybutor lub sprzedawca. Jest niezależne od rękojmi. Jeżeli towar ma gwarancję, to klient decyduje, z jakiego uprawnienia korzysta: czy składa reklamację z tytułu rękojmi, czy z tytułu gwarancji. Dając gwarancję można określić zasady jej udzielenia i wymogi, jakie musi spełnić klient.

Obsługa i wspracie w rozpatrywaniu reklamacji

Pakiet podstawowy

Przygotowanie pism — odpowiedzi na zgłoszone reklamacje

 • Ocena złożonej reklamacji pod kątem formalnym oraz prawnym
 • Przygotowanie pisma — odpowiedzi na reklamację zgodnej ze stanowiskiem sprzedawcy
 • Dostarczenie pisma sprzedawcy

Zobacz szczegóły

Pakiet rozszerzony

Kompleksowa obsługa procesu reklamacji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

 • Kompleksowa obsługa procesu reklamacyjnego
 • Ocena złożonej reklamacji pod kątem formalnym oraz prawnym
 • Sporządzenie pisma — odpowiedzi na reklamację
 • Podpisanie i opieczętowanie pisma przez radcę prawnego
 • Wysłanie odpowiedzi na reklamację bezpośrednio do klienta reklamującego towar lub usługę

Zobacz szczegóły

Rzecznik praw konsumenta

 • Doradztwo w zakresie komunikacji z rzecznikiem praw konsumenta
 • Analiza prawna stanowiska rzecznika praw konsumenta
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pismo rzecznika