Podstawy reklamacji

Rękojmia

Sprzedając towar klient co do zasady ma 2 lata na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli wystąpi wada towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy, to sprzedawca musi wykazać, że wada nie jest w towarze, ale w złym użytkowaniu. W przypadku wystąpienia wady w 2. roku używania towaru, to na kliencie ciąży obowiązek wykazania, że wada towaru nie nastąpiła z jego winy, a jest następstwem źle wykonanego towaru.

Gwarancja

To dodatkowe świadczenie dla klienta, które może dać producent, dystrybutor lub sprzedawca. Jest niezależne od rękojmi. Jeżeli towar ma gwarancję, to klient decyduje, z jakiego uprawnienia korzysta: czy składa reklamację z tytułu rękojmi, czy z tytułu gwarancji. Dając gwarancję można określić zasady jej udzielenia i wymogi, jakie musi spełnić klient.

Obsługa i wspracie w rozpatrywaniu reklamacji

Pakiet podstawowy

Przygotowanie pism — odpowiedzi na zgłoszone reklamacje

 • Ocena złożonej reklamacji pod kątem formalnym oraz prawnym
 • Przygotowanie pisma — odpowiedzi na reklamację zgodnej ze stanowiskiem sprzedawcy
 • Dostarczenie pisma sprzedawcy

Zobacz szczegóły

Pakiet rozszerzony

Kompleksowa obsługa procesu reklamacji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

 • Kompleksowa obsługa procesu reklamacyjnego
 • Ocena złożonej reklamacji pod kątem formalnym oraz prawnym
 • Sporządzenie pisma — odpowiedzi na reklamację
 • Podpisanie i opieczętowanie pisma przez radcę prawnego
 • Wysłanie odpowiedzi na reklamację bezpośrednio do klienta reklamującego towar lub usługę

Zobacz szczegóły

Rzecznik praw konsumenta

 • Doradztwo w zakresie komunikacji z rzecznikiem praw konsumenta
 • Analiza prawna stanowiska rzecznika praw konsumenta
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pismo rzecznika