Administrator Bezpieczeństwa Informacji zakres obowiązków

W mniejszych firmach rolę tą z reguły pełni Administrator Danych Osobowych. ABI jest wyznaczany przez Administratora Danych Osobowych. ABI jest odpowiedzialny za to by procedury postępowania określone w Polityce Bezpieczeństwa były wykonywane.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji zakres obowiązków
Anna Stępniewska 30 listopada 2012

Według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w art. 36-39a administrator danych jest zobowiązany do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Wyznacza on Administratora Bezpieczeństwa Informacji w celu nadzorowania zasad ochrony, chyba że sam pełni tą funkcję. Jaki zakres obowiązków posiada wobec tego Administrator Bezpieczeństwa Informacji? Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 • jest odpowiedzialny za kwestie proceduralne,
 • jest odpowiedzialny za wszelkie działania podmiotu nadzorowanego,
 • odpowiada za całkowity proces przetwarzania danych osobowych w organizacji,
 • prowadzi kontrolę zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych
 • powinien posiadać uprawnienia władcze pozwalające mu na doprowadzenie stanu istniejącego do wymogów ustawy oraz rozporządzenia
 • dba o poprawność i aktualizację dokumentacji (polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych)
 • kontroluje stan wydanych upoważnień oraz ewidencję osób upoważnionych
 • prowadzi okresowe audyty stanu bezpieczeństwa i sporządza raporty wraz z zaleceniami zmian, przygotowuje wnioski rejestracyjne
 • sprawuje nadzór nad działem IT w realizacji obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych w systemach informatycznych
 • kontroluje poprawność stosowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych przez wszystkie upoważnione osoby
 • zajmuje się odpowiedziami związanymi z kontrolami GIODO i innymi organami
 • prowadzi szkolenia wstępne oraz okresowe dla poszczególnych działów
Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje możliwość wpłynięcia na stan faktyczny poziomu ochrony danych osobowych poprzez:
 • bezpośrednie polecenia
 • okresowe kontrole poszczególnych komórek organizacyjnych, raporty i zalecenia
 • wnioski do administratora danych
 • szkolenia osób uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: