BDO. Zmiany 2022, o których musisz wiedzieć. Surowsze sankcje za błędy w ewidencji

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w Bazie Danych o Produktach…, a w szczególności w prowadzeniu ewidencji odpadów. Sprawdź, co zmieniło się w Kartach ewidencji odpadów, w kartach przekazania odpadów, za co organy nadzoru mogą wymierzyć Ci karę — surowszą od września 2021.

BDO. Zmiany 2022, o których musisz wiedzieć. Surowsze sankcje za błędy w ewidencji
Monika Świetlińska 12 stycznia 2022

BDO — przedsiębiorcy sami muszą o to zadbać 

Są podmioty, które same muszą złożyć wniosek o wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Są jednak i takie, które wpisywane są  z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu. Przedsiębiorcy muszą zadbać o to sami. Sami muszą śledzić bieżące informacje, pilnować rejestracji, aktualizować wpisy do ewidencji czy odprowadzać opłaty. 

Oczywiście z pomocą mogą przyjść im fachowcy, którzy o BDO wiedzą wszystko oraz którzy będą stać na straży bezpieczeństwa firmy i obejmą ją opieką prawną, a także formalną. 

Zmiany od 2022

Warto jednak być na bieżąco ze zmianami. Sprawdźmy zatem, co zmieniło się w 2022 roku.

1. W kartach ewidencji odpadów (KEO):

  • nie ma już możliwości tworzenia kart ewidencji odpadów na 2021 rok. Teraz użytkownik może utworzyć jedynie karty ewidencji na rok obecny,
  • system umożliwił dokonywanie wpisów w kartach ewidencji odpadów utworzonych do końca 2021 roku,
  • system nie tworzy już automatycznie kart ewidencji na 2022 rok.
  • użytkownik tworząc nową kartę ewidencji odpadów na 2022 roku musiał samodzielnie wprowadzać stan magazynowy na 1 stycznia,
  • karta przekazania odpadów (KPO), która została zatwierdzona jeszcze w 2021 roku przez przekazującego i potwierdzona już w 2022 roku przez przejmującego odpady powinna zostać zaewidencjonowana w przypadku pierwszego z tych podmiotów na KEO prowadzonym za 2021 rok (w zakładce „Przekazane”), a w przypadku podmiotu przejmującego odpady po nowym roku, na nowej KEO prowadzonej za 2022 rok (w zakładce „Przyjęte”).

   2. W kartach przekazania odpadów (KPO):

    Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

    zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

    • dla karty zatwierdzonej w 2021 roku potwierdzenie przejęcia oraz potwierdzenie wykonania transportu można wykonać od nowego roku
    • zgodnie z zasadą planowana na 30 dni do przodu jeszcze w roku 2021 można było utworzyć kartę przekazania odpadów z terminem rozpoczęcia transportu od tego roku.

     Surowsze sankcje za błędy w ewidencji

     Oprócz tego, że nastąpiły zmiany w kartach ewidencji odpadów i przekazania odpadów, trzeba pilnować, by w związku z nimi nie popełniać błędów. Będą one dużo kosztować.

     23 września 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy wprowadziły sankcje w postaci administracyjnej kary pieniężnej - zamiast grzywny — za wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami przez podmioty, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru. Ponadto ukarani będą przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą ewidencji odpadów albo prowadzą ewidencję nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

     Przypomnijmy, że przed zmianami nieuczciwym przedsiębiorcom groziła kara grzywny w wysokości maksymalnej 5000 zł z tytułu odpowiedzialności wykroczeniowej. Teraz jest to kara pieniężna między 1000 zł a 1 000 000 zł. Karę wymierza wojewódzki inspektorat ochrony środowiska.

     W uzasadnieniu do ustawy z końca 2021 czytamy, że dotychczasowa sankcja była zbyt łagodna, bo w znacznej części przypadków dokumentacja ewidencji stanowiła główne źródło informacji na temat rodzajów i masy przyjmowanych do odzysku (zbieranych) odpadów. 

     “Często stwierdzanym naruszeniem jest umyślne nieprowadzenie ewidencji lub prowadzenie jej w sposób niezgodny ze stanem faktycznym. Takie działanie prowadzi do nielegalnych form zagospodarowania odpadów, których ujawnienie i kontrola są często niemożliwe, zaś podmioty dopuszczające się takich procederów uzyskują dochody poza systemem, co oznacza również straty dla budżetu państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków czy opłat za korzystanie ze środowiska” - dowiadujemy się z uzasadnienia.

     Czy ten artykuł był przydatny?

     Udostępnij: