Czy Twój e-sklep jest gotowy na dyrektywę DAC7? (Aktualizacja 17.05.24)

Nowe przepisy związane z Dyrektywą DAC7 wprowadzają obowiązek raportowania sprzedaży przez internet. Te regulacje mogą znacząco wpłynąć na działalność e-sklepów, nakładając nowe obowiązki na operatorów platform cyfrowych. Jak się przygotować i jakie kroki podjąć, aby dostosować się do nowych wymagań, unikając sankcji i jednocześnie korzystając z okazji do poprawy konkurencyjności?

Czy Twój e-sklep jest gotowy na dyrektywę DAC7? (Aktualizacja 17.05.24)
Monika Świetlińska 9 maja 2024

Obecny stan prac legislacyjnych

9 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7). Projekt został przekazany do Sejmu, gdzie obecnie znajduje się na etapie legislacyjnym. 

15 maja 2024 r. komisja sejmowa przyjęła poprawki do projektu ustawy, co oznacza kolejny krok w kierunku jej wdrożenia. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2024 r., nakładając obowiązki raportowania na operatorów platform cyfrowych, aby zwiększyć transparentność i ograniczyć uchylanie się od opodatkowania.

Obowiązki operatorów platform cyfrowych

Zgodnie z nowymi przepisami, operatorzy platform cyfrowych będą musieli gromadzić i przekazywać administracji podatkowej informacje o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem ich platform. Dotyczy to m.in. platform e-handlu, rezerwacji noclegów oraz najmu środków transportu. 

Dyrektywa ECN+. Jak zmieniły się procedury karne UOKiK, kontrole i przeszukania?Dyrektywa ECN+. Jak zmieniły się procedury karne UOKiK, kontrole i przeszukania?Monika Świetlińska

Na przykład, firmy takie jak Allegro, OLX czy Airbnb będą musiały wdrożyć mechanizmy umożliwiające gromadzenie wymaganych danych od swoich użytkowników (imię i nazwisko sprzedawcy, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), datę urodzenia oraz szczegóły dotyczące rachunku finansowego i kwoty wynagrodzenia uzyskanego w każdym kwartale) i regularnie przekazywać te informacje do Krajowej Administracji Skarbowej. Proces ten obejmuje nie tylko sprzedaż towarów, ale również wynajem nieruchomości i świadczenie usług.

Regulacje te mają zwiększyć przejrzystość i ograniczyć szarą strefę w handlu internetowym. Raportowanie ma obejmować dane za okres sprzed wejścia w życie ustawy, czyli od 2023 roku, co oznacza, że już teraz przedsiębiorcy powinni zacząć gromadzić i przechowywać odpowiednie informacje. Obowiązki te mogą wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian w systemach informatycznych i procedurach operacyjnych platform cyfrowych, dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej wdrażać zmianym, jeśli Twoja firma tego jeszcze nie zrobiła.

Ważnym aspektem jest również dokładność i aktualność zbieranych danych. Platformy będą musiały weryfikować dane sprzedawców, co może wymagać wprowadzenia dodatkowych mechanizmów kontroli i monitoringu. Niezgodność z nowymi przepisami może skutkować karami finansowymi.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

W przypadku stwierdzenia uchybień po stronie operatora platformy, takich jak brak przekazywania rocznych raportów, brak stosowania procedur należytej staranności lub nieusunięcie w terminie stwierdzonych nieprawidłowości, szef Krajowej Administracji Skarbowej może nałożyć na operatora karę pieniężną do 1 miliona złotych. Taka kara podlega egzekucji zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczącymi egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Sankcje te mają na celu zmotywowanie operatorów platform do rzetelnego wykonywania obowiązków raportowania. 

Korzyści dla rzetelnych sprzedawców

Nowe przepisy mają ograniczyć uchylania się od opodatkowania w handlu internetowym, a to może przynieść korzyści dla rzetelnych sprzedawców. Ujednolicenie raportowania i zwiększenie transparentności mogą poprawić konkurencyjność na rynku, eliminując przewagę tych, którzy do tej pory unikali płacenia podatków.

Jak zabezpieczyć swój e-sklep przed zmianami prawnymi?Jak zabezpieczyć swój e-sklep przed zmianami prawnymi?Monika Świetlińska

Ponadto, dyrektywa DAC7 może przyczynić się do zwiększenia zaufania konsumentów do platform internetowych. Świadomość, że platformy działają zgodnie z przepisami i raportują swoje transakcje do odpowiednich organów, może wpłynąć pozytywnie na decyzje zakupowe klientów.

Sprzedawcom działającym na rynku międzynarodowym implementacja dyrektywy DAC7 może również ułatwić współpracę z administracjami podatkowymi innych krajów UE. Ujednolicone procedury raportowania i wymiany informacji między państwami członkowskimi mogą uprościć formalności związane z prowadzeniem działalności międzynarodowej.

Ponadto dzięki wdrożeniu dyrektywy DAC7, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w zakresie zgodności podatkowej. Nowe przepisy przewidują uproszczone procedury raportowania dla drobnych sprzedawców, co zmniejsza obciążenia administracyjne. MŚP, które nie przekraczają 30 transakcji rocznie i 2 tys. euro przychodów, będą zwolnione z corocznego raportowania, co ułatwi im prowadzenie działalności.

Dyrektywa DAC7 może również przyspieszyć proces digitalizacji w handlu internetowym. Operatorzy platform będą musieli inwestować w nowe technologie i systemy informatyczne, aby spełniać wymogi raportowania. To z kolei może prowadzić do ogólnej poprawy jakości usług i innowacji w sektorze e-commerce, co jest korzystne zarówno dla sprzedawców, jak i konsumentów.

Jak się przygotować?

Aby sprostać nowym wymaganiom, właściciele takich platform powinni wdrożyć odpowiednie procedury należytej staranności. Obejmuje to dokładne przeglądanie i aktualizację danych sprzedawców zarejestrowanych na platformie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Należy również złożyć sprawozdanie do Krajowej Administracji Skarbowej do 31 stycznia 2025 r.

Pierwszym krokiem jest analiza istniejących procedur i systemów informatycznych, aby zidentyfikować potencjalne luki i obszary wymagające poprawy. Właściciele platform powinni upewnić się, że ich systemy są w stanie gromadzić, przechowywać i przekazywać wymagane dane zgodnie z nowymi przepisami. Może to wymagać współpracy z dostawcami oprogramowania lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych.

- Trzeba podkreślić, że właściwa adaptacja do nowych wymogów może stać się strategiczną przewagą konkurencyjną. Przedsiębiorstwa, które zainwestują w zaawansowane rozwiązania technologiczne do zarządzania danymi sprzedawców, będą lepiej przygotowane do współpracy z organami podatkowymi oraz bardziej odporne na ryzyko regulacyjne. Ważny jest tu regularny przegląd procedur compliance i dostosowanie ich do zmieniających się przepisów - powiedział Rafał Stępniewski, prezes spółki Rzetelna Grupa, ekspert w branżach IT&T i zarządzaniu.

Polski e-biznes w obliczu RODO. Przegląd sankcji 2022-2023Polski e-biznes w obliczu RODO. Przegląd sankcji 2022-2023Monika Świetlińska

- Dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą odczuwać większe obciążenia administracyjne, rekomendowane jest poszukiwanie wsparcia ze strony specjalistów. Zrozumienie i spełnienie nowych wymogów będzie wymagało zmian proceduralnych, ale także edukacji i szkolenia personelu. W dłuższej perspektywie, transparentność i zgodność z przepisami mogą zwiększyć atrakcyjność platform dla rzetelnych sprzedawców — dodał Rafał Stępniewski.

Przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za zgodność z przepisami podatkowymi, o którym wspomniał prezes Rzetelnej Grupy, jest jednym z najważniejszych elementów wdrożenia dyrektywy DAC7. Pracownicy muszą być świadomi nowych wymagań i wiedzieć, jak prawidłowo gromadzić i weryfikować dane sprzedawców. Regularne szkolenia i aktualizacje procedur mogą pomóc w uniknięciu błędów.

Ważne jest także monitorowanie zmian w przepisach i regulacjach dotyczących raportowania sprzedaży przez internet. Dyrektywa DAC7 to przecież jedna z wielu inicjatyw mających na celu zwiększenie przejrzystości i ograniczenie oszustw podatkowych. 

- Dla operatorów platform cyfrowych niezwykle istotne jest również regularne monitorowanie zmian legislacyjnych. Wdrażanie systematycznych audytów zgodności oraz aktualizowanie wewnętrznych procedur to podstawowe działania, które mogą zabezpieczyć przedsiębiorstwa przed ryzykiem sankcji administracyjnych. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości prawnych, rekomenduję korzystanie z profesjonalnych konsultacji prawniczych, aby zagwarantować pełne przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych - zaznaczyła Anna Stępniewska, radca prawny, ekspert w branży e-commerce i nowych technologii, członek zarządu w spółce Rzetelna Grupa.

Dostosowanie się do dyrektywy DAC7 może wiązać się z pewnymi kosztami i wyzwaniami, ale jednocześnie może przynieść długoterminowe korzyści w postaci zwiększenia przejrzystości, zaufania klientów i uczciwej konkurencji. Czasu na dostosowanie się do nowego prawa jest niewiele. — Planujemy, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2024 roku - poinformowało Ministerstwo Finansów. Warto już teraz rozpocząć przygotowania, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych i finansowych.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: