Jak zweryfikować kontrahenta?

Jak szybko zweryfikować kontrahenta? Dowiedz się tego z naszego materiału

Jak zweryfikować kontrahenta?
Michał Górecki 16 marca 2021

W Polsce mamy do swojej dyspozycji wiele użytecznych narzędzi, które pomagają firmom chronić się przed dłużnikami niewypłacalnymi. Co ważne, zdecydowana większość tych rozwiązań jest dostępna za darmo, bez konieczności logowania się do skomplikowanych systemów.

Warto rozpocząć od Krajowego Rejestru Sądowego. Od grudnia 2020 roku dodano tam informacje o dłużnikach niewypłacalnych. Jest to ogólnodostępna baza, która powstała w 1997 roku a dostęp do niej jest możliwy zarówno on-line, jak i w wybranych Sądach Rejonowych, jakie znajdują się w każdym województwie w Polsce. Ich lista dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Od kilku lat można już uzyskać pełnoprawną kopię odpisu przez internet, co zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, kiedy dostęp do wielu instytucji państwowych jest utrudniony, stanowi dla przedsiębiorców i ich pełnomocników duże ułatwienie. 

Firmy mogą też skorzystać z informacji zawartych w bazie CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Można szybko ustalić tam, czy aby działalność nie została zawieszona. Dla niektórych rodzajów działalności, w tym szeregu spółek, można też porównać dane finansowe z raportów rocznych, co pozwala na samodzielne wyciągnięcie wielu wniosków o kondycji finansowej przedsiębiorstwa, z jakim chcielibyśmy współpracować.

Można też skorzystać z Krajowego Rejestru Długów. Można znaleźć tam między innymi informacje o zaległościach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ewentualnych postępowaniach upadłościowych. Część danych pokrywa się z tym, co oferuje opisany wyżej KRS. 

Weryfikacja kontrahenta spoza Polski

Jeśli firma, z jaką chcemy współpracować, pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub kraju stowarzyszonego ze wspólnotą, można skorzystać z VIES-u. To darmowe, ogólnodostępne narzędzie, które daje szybki wgląd do informacji o tym, czy identyfikator VAT takiej działalności jest aktywny.

Kolejnym krokiem może być skorzystanie z dedykowanych dla takiego państwa narzędzi weryfikacyjnych. Zwykle są one ogólnodostępne, często zdarza się też, że występują w wersji anglojęzycznej, co bywa sporym ułatwieniem.

Jak jeszcze można zweryfikować kontrahenta biznesowego?

Można zwrócić się z pisemnym wnioskiem do ZUS-u lub Urzędu Skarbowego, by w odpowiedzi zwrotnej otrzymać informacje o tym, czy firma nie zalega z podatkami. ZUS daje też możliwość złożenia wniosku o weryfikację innych niespłaconych zobowiązań.

Jak widać, ilość rozwiązań, jaką ustawodawca przewidział, by chronić firmy przed nawiązaniem współpracy z osobami niewypłacalnymi, jest bardzo duża. Co ważne, w zdecydowanej większości są to narzędzia ogólnodostępne i darmowe. 

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: prawo
Udostępnij: