nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog

Jednolity Plik Kontrolny – wyzwanie dla branży e-commerce

Artykuł Jednolity Plik Kontrolny – wyzwanie dla branży e-commerce
Autor: Anna Stępniewska
Data: poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Polska jako kolejny kraj członkowski UE wprowadza ideę Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany w polskiej ordynacji podatkowej dotyczyć będą wprowadzenia obowiązku udostępniania ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez największe przedsiębiorstwa, także te z sektora e-commerce. Obowiązek ten wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku.

Przez największe przedsiębiorstwa należy rozumieć firmy zatrudniające przynajmniej 250 pracowników, z obrotem równym lub wyższym niż 50 mln euro lub całkowitym bilansem rocznym wyższym niż 43 mln euro. W Polsce, firm spełniających powyższe kryteria jest blisko 2 mln.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi, przy wykorzystaniu programów komputerowych, będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.

JPK wprowadza nowy ład w podejściu do kontroli przez organy podatkowe. Bez względu na sposób prowadzenia działalności (e-commerce czy biznes tradycyjny), każde przedsiębiorstwo podlega takim samym kryteriom i zobowiązane jest do przedstawiania, na żądanie Urzędu Skarbowego, JPK w jednolitej, ustrukturyzowanej i kompletnej formie, ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Wyzwanie dla e-sklepów

Teoretycznie sprawa jest prosta - oprogramowanie do zarządzania finansami i księgowością używane przez daną firmę powinno dostarczyć wymagane dane i umożliwić kompletny ich eksport do wymaganego pliku. Jednak w praktyce, przygotowanie e-sklepów na wdrożenie JPK może okazać się trudnym i czasochłonnym projektem informatycznym, głównie ze względu na fakt, że wiele firm stosuje nie jeden, a kilka różnych systemów informatycznych, w których gromadzi dane. Często są to rozwiązania kastomizowane z dostępnych na rynku modułów, albo napisane od podstaw dedykowane aplikacje. Dane są zwykle rozproszone, a to wprowadza szereg problemów oraz konieczność wykonania prac analitycznych i programistycznych. 

Czas goni

Polskie przedsiębiorstwa mają bardzo niewiele czasu. Niezbędny będzie audyt posiadanych rozwiązań pod kątem możliwości dostosowania ich do wymogów związanych z wprowadzeniem JPK, a następnie odpowiednie przygotowanie rozwiązania informatycznego. Oczywiście nie wszystkie firmy zostaną 1 lipca poproszone o JPK, ale ryzyko odpowiedzialności osobistej, zgodnie z KKS, jest duże i z pewnością wszyscy będą chcieli zdążyć na czas.

Jakie możliwości daje JPK organom kontroli skarbowej?

Posiadanie ustrukturyzowanych danych pozwoli US na dokładniejsze kontrole wstępne. Wzrośnie zapewne też sama możliwość przeprowadzania kontroli i ich częstotliwość. Gromadzenie dużych jednolitych zbiorów danych i praca na nich, na pewno poprawi efektywności ściągania należności, zwłaszcza z podatku VAT. Jednocześnie firmy stracą na elastyczności działań pozwalających na optymalizację kosztów podatkowych. 

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu