Jednolity Plik Kontrolny – wyzwanie dla branży e-commerce

Polska jako kolejny kraj członkowski UE wprowadza ideę Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany w polskiej ordynacji podatkowej dotyczyć będą wprowadzenia obowiązku udostępniania ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez największe przedsiębiorstwa, także te z sektora e-commerce. Obowiązek ten wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku.

Jednolity Plik Kontrolny – wyzwanie dla branży e-commerce
Anna Stępniewska 11 kwietnia 2016

Polska jako kolejny kraj członkowski UE wprowadza ideę Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany w polskiej ordynacji podatkowej dotyczyć będą wprowadzenia obowiązku udostępniania ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez największe przedsiębiorstwa, także te z sektora e-commerce. Obowiązek ten wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku.

Przez największe przedsiębiorstwa należy rozumieć firmy zatrudniające przynajmniej 250 pracowników, z obrotem równym lub wyższym niż 50 mln euro lub całkowitym bilansem rocznym wyższym niż 43 mln euro. W Polsce, firm spełniających powyższe kryteria jest blisko 2 mln.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi, przy wykorzystaniu programów komputerowych, będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.

JPK wprowadza nowy ład w podejściu do kontroli przez organy podatkowe. Bez względu na sposób prowadzenia działalności (e-commerce czy biznes tradycyjny), każde przedsiębiorstwo podlega takim samym kryteriom i zobowiązane jest do przedstawiania, na żądanie Urzędu Skarbowego, JPK w jednolitej, ustrukturyzowanej i kompletnej formie, ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Wyzwanie dla e-sklepów

Teoretycznie sprawa jest prosta — oprogramowanie do zarządzania finansami i księgowością używane przez daną firmę powinno dostarczyć wymagane dane i umożliwić kompletny ich eksport do wymaganego pliku. Jednak w praktyce, przygotowanie e-sklepów na wdrożenie JPK może okazać się trudnym i czasochłonnym projektem informatycznym, głównie ze względu na fakt, że wiele firm stosuje nie jeden, a kilka różnych systemów informatycznych, w których gromadzi dane. Często są to rozwiązania kastomizowane z dostępnych na rynku modułów, albo napisane od podstaw dedykowane aplikacje. Dane są zwykle rozproszone, a to wprowadza szereg problemów oraz konieczność wykonania prac analitycznych i programistycznych. 

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Czas goni

Polskie przedsiębiorstwa mają bardzo niewiele czasu. Niezbędny będzie audyt posiadanych rozwiązań pod kątem możliwości dostosowania ich do wymogów związanych z wprowadzeniem JPK, a następnie odpowiednie przygotowanie rozwiązania informatycznego. Oczywiście nie wszystkie firmy zostaną 1 lipca poproszone o JPK, ale ryzyko odpowiedzialności osobistej, zgodnie z KKS, jest duże i z pewnością wszyscy będą chcieli zdążyć na czas.

Jakie możliwości daje JPK organom kontroli skarbowej?

Posiadanie ustrukturyzowanych danych pozwoli US na dokładniejsze kontrole wstępne. Wzrośnie zapewne też sama możliwość przeprowadzania kontroli i ich częstotliwość. Gromadzenie dużych jednolitych zbiorów danych i praca na nich, na pewno poprawi efektywności ściągania należności, zwłaszcza z podatku VAT. Jednocześnie firmy stracą na elastyczności działań pozwalających na optymalizację kosztów podatkowych. 

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: