Karta gwarancyjna - jak ją przygotować?

Po zakupie przedmiotu w sklepie internetowym bądź stacjonarnym, klient przez określony czas znajduje się pod “opieką” sprzedawcy — czy to na zasadzie rękojmi czy w kwestii gwarancji przysługującej wraz z nabytym towarem. Jak rozróżnić te dwa typy reklamacji, które przysługują konsumentom?

Karta gwarancyjna - jak ją przygotować?
Rafał Stępniewski 3 listopada 2017

Po zakupie przedmiotu w sklepie internetowym bądź stacjonarnym, klient przez określony czas znajduje się pod “opieką” sprzedawcy — czy to na zasadzie rękojmi czy w kwestii gwarancji przysługującej wraz z nabytym towarem. Jak rozróżnić te dwa typy reklamacji, które przysługują konsumentom?

Pojęcie rękojmi

Ta droga składania reklamacji przez klienta została już omówiona przy okazji artykułu na temat wskazywania wad w produktach. Rękojmia stanowi dwuletni okres, podczas którego sprzedawca sprawuje odpowiedzialność nad przekazanym klientowi produktem. Odbiorcą takiej reklamacji oraz stroną odpowiedzialną za jej rozpatrzenie jest zawsze sprzedawca.

Często zdarza się, że klienci mylą pojęcie rękojmi z pojęciem gwarancji. Choć z pozoru podobne (ponieważ oba dotyczą wskazywania wad w produkcie) to jednak istnieją między nimi znaczące różnice.

Gwarancja

Najważniejszą różnicą między rękojmią a gwarancją jest fakt, że w tym drugim przypadku obsługuje ją tak zwany “gwarant”, będący najczęściej producentem towaru lub jego dystrybutorem czy importerem. To te podmioty zajmują się rozpatrywaniem gwarancji, a nie sklep.

W przypadku gwarancji jest ona też dobrowolna, co oznacza, że producent lub dystrybutor może ją przyznać na dany towar, ale nie ma takiego obowiązku, jest to jedynie jego dobra wola — w przeciwieństwe do rękojmi, która jest obowiązkiem ustawowym sprzedawcy. Okres jej trwania musi też wynosić 2 lata, przy czym jego skrócenie — minimum do 1 roku — jest możliwe jedynie w przypadku sprzedaży towarów używanych.

Jak zatem powinien wygląda prawidłowy dokument gwarancyjny? Jak przeczytać możemy w artykule 577 kodeksu cywilnego: 

Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.

Oznacza to, że nie istnieją szczegółowe wymagania odnośnie tego, w jaki sposób zostaną przedstawione konsumentowi warunki gwarancji — może to być zatem reklama w telewizji, baner reklamowy na stronie sklepu internetowego lub nawet ulotka wydawana wraz z zakupionym produktem.

Nie jest też wymagane posiadanie takiego dokumentu, w celu oddania przedmiotu na gwarancje, choć znacznie upraszcza i przyspiesza to tę procedurę.

Dodatkowo w kodeksie zaznaczono, że:

(...) oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim.

Co jeszcze według przepisów powinno zawierać oświadczenie gwarancyjne?

  • nazwę oraz dokładny adres gwaranta;

  • czas trwania gwarancji;

  • terytorium, na którym obowiązuje gwarancja;

  • uprawnienia przysługujące konsumentowi.

 

Czas trwania gwarancji określa gwarant, jednak w przypadku braku tej informacji, uznaje się, że wynosi on dwa lata. Jeśli towar zostanie naprawiony po poważnej usterce lub wymieniony — okres ten liczy się od nowa, w momencie otrzymania produktu pozbawionego wad. Jeśli natomiast odesłany do gwaranta produkt nie wymagał skomplikowanych napraw, okres gwarancyjny wydłuża się o czas, przez który klient nie mógł korzystać z danego przedmiotu.

Gwarancja czy rękojmia?

Szczególnie ważne jest również zamieszczenie w karcie gwarancyjnej poniższej informacji:

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Dzięki temu jeśli reklamacja może być rozpatrzona przez sprzedawcę na podstawie rękojmi, a także na podstawie gwarancji udzielonej przez gwaranta — klient ma zawsze możliwość wyboru sposobu działania i zarówno sprzedawca jak i gwarant nie może tego prawa ograniczać.

Warto też pamiętać, że to gwarant ustala szczegółowe warunki gwarancji, a zatem może on zastrzec sobie, że nie przyjmie towaru do naprawy lub wymiany, ponieważ ten posiada ślady samodzielnej naprawy lub uszkodzony został umyślnie z winy użytkownika (np. zalanie wodą). Może również wystąpić sytuacja, w której gwarant wymienia lub naprawia towar bez względu na to, co było przyczyną powstania wady.

 

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: