Klienci polisolokat z lepszą ochroną

Rząd przyjął projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zawiera przepisy o charakterze prokonsumenckim. Zmiany mają poprawić i wzmocnić sytuację osób kupujących tzw. polisolokaty. Nowa ustawa wejdzie w życie z początkiem 2016 roku.

Klienci polisolokat z lepszą ochroną
Anna Stępniewska 2 lipca 2015

Rząd przyjął projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zawiera przepisy o charakterze prokonsumenckim. Zmiany mają poprawić i wzmocnić sytuację osób kupujących tzw. polisolokaty. Nowa ustawa wejdzie w życie z początkiem 2016 roku.

Celem zmian przepisów w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jest wzmocnienie ochrony osób ubezpieczonych dotyczących obszarów, w których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Rzecznik Ubezpieczonych dostrzegają największe zagrożenia dla konsumentów.

Nowe prawo uderzy w nieuczciwą sprzedaż polisolokat

Projekt zmian przepisów to efekt działań wymierzonych w nieuczciwą sprzedaż związaną z tzw. polisolokatami.  Nowe prawo zawiera następujące prokonsumenckie przepisy:

  • umożliwienie odstąpienia od umowy w rok po jej zawarciu,
  • ograniczenie wysokości opłaty za likwidację polisy przed ustalonym terminem,
  • wzmocnienie pozycji Rzecznika Ubezpieczonych poprzez wprowadzenie m.in. mediacji obowiązkowej dla zakładu ubezpieczeń,
  • wprowadzenie wymogu analizy potrzeb i możliwości klienta, a także zapewnienia mu szerokiej i rzetelnej informacji ze strony firmy ubezpieczeniowej,
  • wdrożenie dyrektywy „Wypłacalność II”, która zmniejszy prawdopodobieństwo niewypłacalności zakładów ubezpieczeniowych, a także zwiększy ich konkurencyjność i lepszą ocenę ryzyka.

Nowa ustawa powinna wejść w życie z początkiem 2016 roku.

 

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: