UOKiK: powołanie Rzecznika Finansowego może nie przynieść efektu

Projekt powołania Rzecznika Finansowego klienta instytucji finansowych, nad którym debatują posłowie, nie budzi entuzjazmu UOKiK. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta taka instytucja może okazać się nieskuteczna.

UOKiK: powołanie Rzecznika Finansowego może nie przynieść efektu
Anna Stępniewska 7 lipca 2015

Projekt powołania Rzecznika Finansowego klienta instytucji finansowych, nad którym debatują posłowie, nie budzi entuzjazmu UOKiK. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta taka instytucja może okazać się nieskuteczna.

Komisja Finansów Publicznych pracuje nad projektem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym. Projekt zakłada m.in. obowiązek udzielenia klientowi pełnej informacji o postępowaniu reklamacyjnym przez instytucje finansowe, wprowadzenie odpowiednich procedur rozpatrywania reklamacji oraz powołanie Rzecznika Finansowego. UOKiK sceptycznie podchodzi do zagadnienia powołania takiego urzędu.

Rola Rzecznika Finansowego

Zgodnie z projektem ustawy rolą Rzecznika Finansowego byłaby pomoc klientom instytucji finansowych, m. in. banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy SKOK-ów. UOKiK poinformował, że projekt ten nie był z nim konsultowany, a Urząd pracuje obecnie nad kilkoma projektami aktów prawnych, których celem jest poprawa sytuacji konsumentów w sporze z przedsiębiorcami, w tym z instytucjami finansowymi. Mowa tutaj m.in. o ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, której intencją jest stworzenie systemu sądownictwa polubownego w Polsce. W sieć tę miał zostać włączony Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Arbiter Bankowy czy Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym przewiduje również likwidację instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, którego obowiązki miałby przejąć nowy Rzecznik Finansowy.

UOKiK, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowują nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która m.in. ma nadawać UOKiK nowe prerogatywy, jeśli chodzi o ochronę konsumentów usług finansowych.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: