Mam sklep internetowy. Nie mam regulaminu. Co mi grozi?

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zobowiązuje do posiadania na stronie internetowej regulaminu. Co grozi za to, że sklep nie będzie posiadał takiego dokumentu?

Mam sklep internetowy. Nie mam regulaminu. Co mi grozi?
Rafał Stępniewski 3 grudnia 2020

Mówiąc najprościej regulamin jest najważniejszym elementem prawnym każdego sklepu internetowego. Przedsiębiorca, który sprzedaje produkty lub usługi na odległość musi spełnić wiele obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Wszystko dlatego, że zgodnie z przepisami to przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi wiedzę na temat jego praw. Poza podstawowymi wymogami informacyjnymi nałożonymi przez prawo, przedsiębiorca w regulaminie może zawrzeć zapisy dotyczące szczególnych zasad sprzedaży. Jeśli przedsiębiorca sprzedaje w sklepie internetowym produkty dla przedsiębiorców, w regulaminie może zawrzeć zapisy dotyczące np. rękojmi.

Co musi zawierać regulamin?

Regulamin przede wszystkim musi zawierać informację o tym jakiego rodzaju usługi świadczy dany podmiot lub jakie produkty sprzedaje. Oprócz tego konieczne są dokładne dane, pozwalające zidentyfikować przedsiębiorcę.

Regulamin musi też mieć informacje o tym w jaki sposób można dokonać zapłaty za produkty lub usługi, kiedy świadczenie zostanie zrealizowane, a także jak będzie rozpatrywana reklamacja. Dobrze napisany regulamin może też zawierać informacje o konieczności złożenia kaucji przez klienta albo konieczności przedstawienia gwarancji finansowych (jeśli usługa tego wymaga). Oczywiście wszystkie wymagania prawne mogą być opisane w innych miejscach strony. Jednak umieszczenie ich w formie jednolitego dokumentu jako regulamin znacząco porządkuje obowiązki i prawa obu stron.

Konsument musi mieć możliwość zapoznania się z regulaminem zanim kupi produkt lub skorzysta z usługi. W ramach obowiązków przedsiębiorcy, musi on przekazać konsumentowi ile kosztuje transport towaru i jego dostarczenie, a także o wszystkich pozostałych kosztach związanych z obsługą transakcji. Informacja taka może znaleźć się w regulaminie ale może tez być umieszczona w innym miejscu. Najważniejsze by była przekazana bezpośrednio przez tym, jak zamówienie zostanie złożone. Jeśli taka informacja nie zostanie przekazana klientowi, nie będzie on musiał tych kosztów ponosić

Co grozi za brak regulaminu sklepu?

Ustawa o prawach konsumenta ani przepisy związane ze sprzedażą produktów i usług na odległość nie nakazują posiadania regulaminu sklepu. W związku na przedsiębiorcę nie może być nałożona sankcja z tego tytułu. Nie znaczy to, że przedsiębiorca będzie w takiej sytuacji bezkarny. Wszystko dlatego, że ustawa o prawach konsumenta nakłada obowiązek spełnienia przez przedsiębiorcę konkretnych obowiązków informacyjnych. Znaczy to, że przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o określonych zasadach dotyczących transakcji, a przede wszystkim sposobie liczenia kosztów dodatkowych (jeśli występują). Jeśli taki obowiązek informacyjny nie jest spełniony, to jedną z poważniejszych sankcji może być uznanie takiego działania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako praktyka, która narusza zbiorowe interesy. A to jest zagrożone karą finansową wynoszącą nawet 10 proc. przychodów za poprzedni rok.

Mało tego. Jeśli przedsiębiorca dopuści się nieuczciwej praktyki rynkowej, to konsument może wystąpić z roszczeniem, np. o naprawienie szkody. W praktyce trudna do udowodnienia będzie przyczyna szkody (zawinienie przedsiębiorcy) ale nie oznacza to, że takie roszczenie nie jest możliwe. Na koniec warto też dodać, że jeśli przedsiębiorca zawrze z konsumentem umowę bez przekazania określonych prawem informacji, podlega karze grzywny. 

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: