Nowy typ spółki od 1 marca 2021 rok

Od 1 marca 2021 roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które zainicjują nową formę prowadzenia biznesu — Prostą Spółkę Akcyjna (PSA) — skrzyżowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką akcyjną. Jakie są najważniejsze zalety nowego typu spółki?

Nowy typ spółki od 1 marca 2021 rok
Dorota Kraskowska 13 maja 2020

Prosta Spółka Akcyjna powstała głównie na potrzeby biznesu z obszaru innowacji i nowych technologii oraz środowisk start-up'owych. Pierwotnie PSA miała wystartować w marcu 2020 roku. Jednak na nowy typ spółki będzie trzeba poczekać jeszcze 9 miesięcy — zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego podpisaną w lutym br. przez prezydenta Andrzeja Dudę, wprowadzenie do systemu prawa handlowego Prostej Spółki Akcyjnej nastąpi dopiero 1 marca 2021 roku.

Obecnie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w formie spółki kapitałowej mają do wyboru dwa rozwiązania: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Środowiska start-up'owe oraz przedsiębiorcy działający w obszarze innowacji i nowych technologii i wielokrotnie wskazywali, że oba typy spółek oznaczają dla nich szereg ograniczeń rozwojowych, począwszy od trudności w rozpoczęciu działalności po pozyskanie kapitału, a skończywszy na skomplikowanej procedurze w przypadku decyzji o likwidacji spółki. Powołanie nowego typu spółki — PSA — jest odpowiedzią na postulaty tych środowisk.

Zalety Prostej Spółki Akcyjnej

Proste Spółki Akcyjne będące skrzyżowaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółkami akcyjnymi, charakteryzują się następującymi rozwiązaniami:

 1. Proste i mało kosztowne założenie PSA – rejestracja on line – za pomocą formularza elektronicznego w ciągu doby (nowy typ spółki będzie można zarejestrować również metodą tradycyjną).

 2. Brak barier wejścia PSA na rynek (1 zł kapitału na start).

 3. Proste funkcjonowanie – elastyczność w określaniu zasad działania PSA, zalety właściwe innym spółkom kapitałowym przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia sformalizowania zasad funkcjonowania organów spółki, uproszczone procedury. 

 4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej i innych nowoczesnych narzędzi on line na wszystkich etapach funkcjonowania PSA, dzięki takim rozwiązaniom spółka będzie mogła na przykład podejmować uchwały za pomocą poczty elektronicznej albo podczas wideokonferencji. 

 5. Uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez notariusza.

 6. Ułatwienia w obrocie akcjami PSA i prowadzenie emisji nowych akcji.

 7. Brak statusu spółki publicznej i związanych z tym obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, a w przypadku wejścia na giełdę – będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną.

 8. Prostsze i łatwiejsze dysponowanie funduszami PSA – brak zamrożonego kapitału zakładowego.

 9. Elastyczna struktura organów spółki — brak obowiązku powoływania rady nadzorczej, możliwość powołania tzw. rady dyrektorów.

 10. Prosta likwidacja spółki – skrócony czas na przeprowadzenie likwidacji, a także możliwość rozwiązania spółki bez likwidacji poprzez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

 11. Zrewidowanie zasad ochrony praw wierzycieli PSA i zasad dysponowania majątkiem spółki.

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że w pierwszym roku działania znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych może powstać ponad 3 tys. Prostych Spółek Akcyjnych, a po 10 latach funkcjonowania nowych przepisów każdego roku będzie rejestrować się ok. 14 tys. PSA.

Elastyczne rozwiązania zastosowane w funkcjonowaniu PSA mogą spowodować, że nowy typ spółki będzie lepiej dostosowany do prowadzenia wszelkich typów działalności gospodarczej niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z wyjątkiem działalności poddanych szczególnym regulacjom branżowym).

Nie wszyscy chwalą ideę wprowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej

Wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej podzieliło środowisko ekspertów – nowe rozwiązanie ma oprócz grona zwolenników pochodzących głównie z branży nowych technologii również swoich krytyków, którzy podkreślają przede wszystkim, że instytucja PSA zawiera mnóstwo błędów i jest niepotrzebnym elementem w systemie prawa spółek. Do grona krytyków zaliczają się m.in. Forum Katedr Prawa Handlowego oraz prof. Andrzej Kidyba z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Błędy w projekcie PSA mogą wynikać m.in. z szybkiego trybu procedowania zmian. Co ciekawe, ustawa wprowadzająca funkcjonowanie Prostej Spółki Akcyjnej jest pierwszą zmianą od 86 lat, która prowadzi do stworzenia zupełnie nowego typu spółki kapitałowej -  odmiennego od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Typy obecnie funkcjonujących spółek kapitałowych i sposób ich funkcjonowania są określone w Kodeksie handlowym, który wszedł w życie w 1934 roku. 

Przepisy dotyczące branży on-line sprzeczne z RODOPrzepisy dotyczące branży on-line sprzeczne z RODO -

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: prawo
Udostępnij: