Odpowiedzialność za sprzedawany towar, klauzule niedozwolone

Przy każdym uwidocznionym na stronie internetowej towarze Sprzedawca powinien podać kompletne informacje o jego właściwościach. Informacje mają być również czytelne i niewprowadzające Konsumenta w błąd. W przypadku rozbieżności, czyli między tym co zamówiliśmy, a tym co otrzymaliśmy to Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, Sprzedawca nie może stosować zapisu że nie odpowiada za opisy towarów, albowiem uzyskał je od producenta.

Anna Stępniewska 30 stycznia 2013

Przykłady klauzul niedozwolonych

  1. "Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta".
  2. "Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów"

Wyjasnienie

Przy każdym uwidocznionym na stronie internetowej towarze Sprzedawca powinien podać kompletne informacje o jego właściwościach. Informacje mają być również czytelne i niewprowadzające Konsumenta w błąd. W przypadku rozbieżności, czyli między tym co zamówiliśmy, a tym co otrzymaliśmy to Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, Sprzedawca nie może stosować zapisu że nie odpowiada za opisy towarów, albowiem uzyskał je od producenta. To samo dotyczy zastrzeżenia upoważniającego sprzedawcę do dostarczenia towaru o zmienionych parametrach. O każdej zmianie właściwości rzeczy sprzedawca powinien informować kupującego.

Konsument zawierając umowę ze Sprzedawcą wybiera towar o określonych parametrach, który jest przedmiotem umowy, dlatego Sprzedawca powinien dostarczyć towar zgodnie z tym co zamówił Klient.

Można by mnożyć wiele przykładów mniej lub bardziej prawdobodobnych, gdzie Klient dokonuje wyboru zakupu danego Towaru na podstawie parametrów technicznych, które w rzeczywistości okazują się inne. Czy Klient ma ponosić konsekwencję tego, że otrzymał coś innego niż zamówił?

Sprzedawca może dowolnie zmieniać i aktulizować parametry techniczne prezentowane na stronie, ale moment złożenia zamówienia przez Klienta jest momentem wiążącym Sprzedawcę do tego by dostarczyć Klientowi taki sprzęt, który jest przedmiotem zamówienia.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: