nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Najcześciej spotykane klauzule niedozwolone

 • Zmiana regulaminu, klauzule niedozwolone

  Data: 30 sierpnia 2013 Autor: Anna Stępniewska

  Jedną z bardzo częstych klauzul niedozwolonych jaką można spotkać w zapisach regulaminów sklepów internetowych czy też serwisów to ta, dotycząca zmiany regulaminu. Zamiana regulaminu jest jak najbardziej dopuszczalna, a czasami wręcz konieczna, np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, jednakże nie zawsze Przedsiębiorcy zapisują w odpowiedni sposób tryb dokonywanych zmian.

  więcej
 • Właściwość sądowa, klauzule niedozwolone

  Data: 30 stycznia 2013 Autor: Anna Stępniewska

  W relacjach Konsument – Przedsiębiorca ma zastosowanie właściwość miejscowa ogólna i przemienna. Zazwyczaj powództwo wytacza się przed Sąd pierwszej instancji miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Jednakże w przypadku konfliktu Konsumenta z Przedsiębiorcą można zastosować właściwość miejscową przemienną, która daje Konsumentowi możliwość wyboru. Ten wybór dotyczy sądu właściwości ogólnej lub innego bardziej dogodniejszego dla Konsumenta.

  więcej
 • Reklamacje, klauzule niedozwolone

  Data: 30 stycznia 2013 Autor: Anna Stępniewska

  Reklamacja to nic innego jak żądanie Klienta kierowane do Sprzedawcy w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi. Klient może wymagać wymiany, naprawy towaru, obniżenia jego ceny lub zwrotu całej gotówki – zależnie od tego jak istotna jest to wada i czy istnieje możliwość jej naprawienia. Reklamacji możemy dochodzić w przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową i kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. To są pierwsze uprawnienia z jakich Klient może skorzystać.

  więcej
 • Odstąpienie od umowy, klauzule niedozwolone

  Data: 30 stycznia 2013 Autor: Anna Stępniewska

  Zgodnie z przepisem art. 7 ust 1, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  więcej
 • Ograniczenie odpowiedzialności, klauzule niedozwolone

  Data: 30 stycznia 2013 Autor: Anna Stępniewska

  Sprzedawca nie może z góry stosować zapisu zwalniającego go z odpowiedzialności za jego działania, ograniczać odpowiedzialność do danej kwoty, czy wartości danego towaru. Konsument ma prawo dochodzenia odszkodowania, a jego wysokość jest w każdym przypadku inna w zależności od zaistniałej sytuacji i wysokości poniesionej szkody przez Konsumenta.

  więcej
 • Odpowiedzialność za sprzedawany towar, klauzule niedozwolone

  Data: 30 stycznia 2013 Autor: Anna Stępniewska

  Przy każdym uwidocznionym na stronie internetowej towarze Sprzedawca powinien podać kompletne informacje o jego właściwościach. Informacje mają być również czytelne i niewprowadzające Konsumenta w błąd. W przypadku rozbieżności, czyli między tym co zamówiliśmy, a tym co otrzymaliśmy to Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, Sprzedawca nie może stosować zapisu że nie odpowiada za opisy towarów, albowiem uzyskał je od producenta.

  więcej
Bezpłatny audyt regulaminu