Rekomendacje dla przedsiębiorców w związku z cyberatakami

Zagrożenia w cyberprzestrzeni to codzienność, ale ostatnio  jest ich naprawdę dużo. W związku z sytuacją na Ukrainie oraz ogłoszeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP w Polsce, CERT Polska działające w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, przygotowało poradnik dla firm. Wdrożenie zasad w nich zawartych uważa za konieczne. Jeśli do tej pory Twoja firma nie testowała nigdy procedury przywracania kopii zapasowych, to jest to właściwy moment na zrobienie tego.

Rekomendacje dla przedsiębiorców w związku z cyberatakami
Monika Świetlińska 27 lutego 2022

CERT Polska przekazała przedsiębiorcom całą masę rekomendacji, by przynajmniej zminimalizować konsekwencje cyberataków związanych z wojną na Ukrainie.

Rekomendacje dla firm

Każda firma powinna, jeśli jeszcze tego nie zrobiła:

 • Przetestować przywracanie infrastruktury z kopii zapasowych. Kluczowe jest, żeby zostało to wykonane w praktyce na wybranych systemach, nie tylko proceduralnie.
 • Upewnić się, że posiadane kopie zapasowe są odizolowane i nie ucierpią w przypadku ataku na resztę infrastruktury.
 • Upewnić się, że dokonywane są aktualizacje oprogramowania, w szczególności dla systemów dostępnych z internetu. Należy zacząć od podatności, które są na liście obecnie aktywnie wykorzystywanych w atakach.
 • Upewnić się, że wszelki dostęp zdalny do zasobów firmowych wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Ponadto należy:

 • Przejrzeć usługi w adresacji firmowej dostępne z internetu i ograniczyć je do niezbędnego minimum. Można w tym celu wykorzystać np. portal Shodan. W szczególności nie powinny być bezpośrednio dostępne usługi pozwalające na zdalny dostęp jak RDP czy VNC.
 • Aktualizować w sposób automatyczny sygnatury posiadanych systemów bezpieczeństwa typu AV, EDR, IDS, IPS, itd.
 • Wdrożyć filtrowanie domen w sieci firmowej na bazie publikowanej przez CERT Polska listy ostrzeżeń. Dzięki temu w szybki sposób zablokowane zostaną złośliwe domeny.

Koniecznie:

Ważne, by:

 • W przypadku posiadania własnego zakresu adresów IP dołączyć do platformy N6. Za jej pośrednictwem udostępniamy na bieżąco informacje o podatnościach i podejrzanej aktywności obserwowanej przez nas w podanym zakresie adresowym.
 • Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację działań w przypadku wystąpienia incydentu i przećwiczyć procedury reagowania.
 • Uczulić pracowników na obserwację podejrzanej aktywności oraz poinformowanie o sposobie jej zgłaszania do wyznaczonej w firmie osoby.
 • Zgłosić do CERT Polska osobę kontaktową, nawet jeśli nie zobowiązuje do tego ustawa. Dzięki temu instytucja będzie w stanie szybko skontaktować się z właściwą osobą w celu przesłania ostrzeżenia.

Gdzie zgłaszać podejrzaną aktywność?

Do właściwego CSIRT-u, to znaczy:

Uwaga!

Jeśli Twoja firma współpracuje z podmiotami na Ukrainie lub ma tam oddziały, dodatkowo:

 • Sprawdź reguły dla dostępu sieciowego, ogranicz dozwolony ruch do minimum.
 • Monitoruj ruch sieciowy, w szczególności na styku sieci z tymi firmami/oddziałami.
 • Obejmij szczególnym monitoringiem hosty, na których jest zainstalowane oprogramowanie, które otrzymuje automatyczne aktualizacje od podmiotów na Ukrainie.
 • Ostrzeż pracowników, aby byli szczególnie wyczuleni na informacje nakłaniające ich do podjęcia jakiegoś działania.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: