Rząd szykuje zmiany prawne dla przedsiębiorców

Rząd pracuje nad projektem Prawa o działalności gospodarczej, który będzie zbiorem podstawowych norm regulujących działalność gospodarczą wykonywaną w Polsce. Celem planowanych zmian będzie zwiększenie praw i gwarancji dla przedsiębiorców.

Rząd szykuje zmiany prawne dla przedsiębiorców
Anna Stępniewska 26 maja 2015

Rząd pracuje nad projektem Prawa o działalności gospodarczej, który będzie zbiorem podstawowych norm regulujących działalność gospodarczą wykonywaną w Polsce. Celem planowanych zmian będzie zwiększenie praw i gwarancji dla przedsiębiorców.

Tworzony projekt ma na celu zwiększenie praw i gwarancji dla przedsiębiorców oraz wzmocnienie dialogu między przedsiębiorcami a organami administracji państwowej. Powstanie takiego projektu zapowiedziała w swoim exposé premier Ewa Kopacz. W projekcie ustawy zostaną zachowane niektóre przepisy o ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku. Wielokrotnie nowelizowana ustawa wciąż nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców, jak również nie odzwierciedla rzeczywistych problemów dynamicznie zmieniającego się rynku gospodarczego.

Jakie zmiany proponuje rząd przedsiębiorcom?

Projekt ustawy o działalności gospodarczej będzie zawierać definicje podstawowych pojęć z zakresu działalności gospodarczej, a także zasady wykonywania działalności, z uwzględnieniem wolności, realiów życia gospodarczego, równego traktowania oraz należytych relacji między organami administracji publicznej a przedsiębiorcami. Projekt będzie zawierał takie założenia takie jak m.in.:

  • wolność podejmowania działalności gospodarczej,
  • równość i niedyskryminacja, „co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone”,
  • przyjazna interpretacji przepisów dla przedsiębiorców,
  • zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy – niewyjaśnione wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy,
  • zasada proporcjonalności – organy administracji publicznej powinny podejmować jedynie takie decyzje, które są niezbędne i nie powinny być dla przedsiębiorców nadmiernie uciążliwe,
  • zasada uprawnionych oczekiwań – organy administracyjne nie powinny odstępować od utrwalonej i jednolitej praktyki, przedsiębiorca ma prawo oczekiwać, że podejmując w dobrej wierze pewne działania nie narazi się na niekorzystne skutki prawne z racji faktu, że nie mógł ich przewidzieć,
  • zasada uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów – rolą państwa jest przeciwdziałanie praktykom naruszającym uczciwą konkurencję.

Założenia projektu nowej ustawy przewidują również wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy, wprowadzenie tzw. rozsądnych terminów dla przedsiębiorców (wprowadzenie reguły, zgodnie z którą organ administracji publicznej zostanie zobowiązany do wyznaczania przedsiębiorcy realnych i wystarczających terminów na dokonanie określonej czynności) czy wprowadzenie ogólnych zasad nakładania kar administracyjnych — organy administracji publicznej w procedurze nakładania kary będą zobowiązane uwzględnić stopień naruszenia prawa, upływ czasu od naruszenia czy podjęcie działań naprawczych.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: